Ústredný portál verejnej správy

V akom veku mám nárok na starobný dôchodok?

Rodina a vzťahy

Nárok na starobný dôchodok vám vznikne dosiahnutím dôchodkového veku. Dôchodkový vek je podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vymeraný na základe roku narodenia. Za dovŕšenie dôchodkového veku sa považuje dátum zhodný s číslom dátumu narodenia.

Vrchná hranica veku na poberanie starobného dôchodku je 64 rokov, rovnako u mužov a žien ktorí boli narodení od roku 1966 (vrátane) a vyššie, pričom táto hranica sa môže znížiť v závislosti od:

  • Počtu vychovaných detí
  • Výkonu zamestnania alebo služby vo zvýhodnenej kategórií

Detailnejší prehľad poskytuje na svojom portáli Sociálna poisťovňa

Okrem dosiahnutia stanoveného veku musíte byť najmenej 15 rokov dôchodkovo poistení.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. sa pôvodný dôchodkový vek predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahnu uvedené osoby pôvodný dôchodkový vek.

Praktický príklad 1:

Poistenec narodený 20. mája 1958
Dôchodkový vek 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. január 2021

Praktický príklad 2:

Poistenka narodená 31. marca 1957
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 61 rokov a 9 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 31. december 2018


Praktická rada

Svoj dôchodkový vek si môžete vypočítať pomocou nástroja Výpočet dôchodkového veku, ktorý nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Dátum poslednej zmeny: 24. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 23. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko