Ústredný portál verejnej správy

Správa pokút zaznamenaných pri riadení motorového vozidla

Doprava

Ak máte podozrenie, že ste pri vedení vozidla spáchali priestupok a bola vám uložená pokuta alebo iná sankcia, môžete si tieto informácie overiť aj pomocou elektronických služieb Ministerstva vnútra.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 5 min
Otázky a odpovede

  1. Typy pokút a sankcií
  2. Kde získať informácie o priestupkoch?
  3. Potrebné náležitosti
  4. Poplatky

Typy pokút a sankcií

Od Ministerstva vnútra môžete získať len informácie spadajúce do jeho gescie. Ide o uložené sankcie, o pohľadávky plynúce zo sankcií a trov konania a o uložené ochranné opatrenia, ktoré sú výsledkom porušení pravidiel cestnej premávky.

Kde získať informácie o priestupkoch?

Tento druh informácií o pokutách za riadenie motorového vozidla získate osobne na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte alebo pomocou elektronickej služby.

Občan nie je povinný podpísať formulár svojim kvalifikovaným elektronickým preukazom (KEP).

Občan môže získať len informácie o jeho vlastných priestupkoch.

Potrebné náležitosti

Na získanie informácií o pokutách pri riadení pomocou elektronickej služby musíte byť:

  • vlastníkom eID (občianskeho preukazu s čipom).

Informácie získate ihneď, prípadne do vašej elektronickej schránky.

Poplatky

Táto služba je bezodplatná.

Otázky a odpovede

Viem získať informácie o priestupkoch rodinných príslušníkov?

Nie. Informácie sa poskytujú len o žiadateľovi.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 24. 11. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky