Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu elektronicky

Doprava

Prihlásiť sa ako nový držiteľ vozidla do evidencie môžete prostredníctvom elektronického formulára „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“. Uvedenú službu môžete využiť, ak vlastníte občiansky preukaz s čipom. Ďalšou podmienkou na úspešné vykonanie elektronickej služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 („malý technický preukaz s čipom“). Ak tieto podmienky nespĺňate, musíte zmenu držiteľa vozidla oznámiť Policajnému zboru osobne. Na prihlásenie vozidla do evidencie máte 30 dní odo dňa, kedy bývalý vlastník vozidla oznámil prevod držby vozidla na vás (§ 117 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pri využití uvedenej služby je potrebné, aby pôvodný majiteľ vozidlo najprv odhlásil.

Ako sa to robí elektronicky?

1. Je potrebné vyplniť elektronický formulár, v ktorom identifikujete vozidlo.

2. Určiť údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii vozidla časť I.

3. Potvrdiť odoslanie elektronickej žiadosti.

4. Uhradiť správny poplatok za vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom. Pokyn na úhradu bude zaslaný do vašej elektronickej schránky.

5. Na výzvu sa dostaviť na dopravný inšpektorát pre odovzdanie pôvodných tabuliek s evidenčným číslom a dokladov od vozidla a na prevzatie nových.  V tomto kroku je potrebné sa preukázať dokladom o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Výzva vám bude zaslaná do elektronickej schránky. 


Dátum poslednej zmeny: 8. 7. 2019
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko