Ústredný portál verejnej správy

Podrobný návod k elektronickej službe

Doprava

Elektronická služba „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“ je dostupná buď prostredníctvom stránky slovensko.sk, alebo priamo na portáli ministerstva vnútra. Na úspešné vykonanie služby je potrebné byť prihlásený na portáli prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s čipom. Po úspešnom prihlásení sa na portál sa vám zobrazí formulár elektronickej služby, kde v prvom kroku bude potrebné vyplniť evidenčné číslo vozidla (ŠPZ) a stlačiť tlačidlo „Pokračovať“.

Identifikácia vozidla

Následne si vyberiete typ správneho poplatku.

typ správneho poplatku

V ďalšom kroku je potrebné vybrať 

  • pracovisko dopravného inšpektorátu podľa miesta vášho trvalého pobytu, resp. sídla, 
  • spôsob pridelenia tabuliek.
výber pracoviska dopravného inšpektorátu
Vyplníte adresu, na ktorú si prajete, aby vám bol doručený technický preukaz s čipom, a tiež, či si želáte jeho urýchlené vydanie (to je spojené s vyššou sumou správneho poplatku).
adresa na doručenie osvedčenia

Je potrebné uviesť, či bolo vozidlo zakúpené na lízing, alebo nie.

leasing vozidla

Uvediete e-mail alebo telefónne číslo, na ktoré vám bude zaslané oznámenie o potrebe vyzdvihnutia nových dokladov od vozidla.

kontaktný e-mail

Následne vám bude vypočítaná výška správneho poplatku, ktorý je potrebné uhradiť.

výška správneho poplatku

POZNÁMKA: Od 1.12.2019 nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. 

Svoj vyplnený a skontrolovaný formulár potvrdíte a odošlete na ďalšie spracovanie. Zobrazí sa vám informácia o úspešnom odoslaní žiadosti. V informácii je uvedený aj konkrétny prelink na elektronickú schránku, do ktorej vám budú zasielané ďalšie informácie o stave spracovania vašej žiadosti.

odoslanie žiadosti

Správy v elektronickej schránke

Do vašej elektronickej schránky vám bude zaslané potvrdenie o podaní žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla. Návod ako pracovať s elektronickou schránkou a ako sa do nej prihlásiť nájdete na stránke slovensko.sk v časti Návody.

Následne vám do elektronickej schránky bude doručený platobný predpis s konkrétnymi platobnými údajmi. Príslušnú sumu je potrebné uhradiť na uvedené číslo účtu.

Pri zápise vlastníka vozidla a držiteľa vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla, pričom vlastník alebo držiteľ musí odovzdať doručovacej službe predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom. 

 

dohodnutie termínu na inšpektoráte

Dátum poslednej zmeny: 13. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 22. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko