Ústredný portál verejnej správy

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Bývanie

Pokiaľ sa v zahraničí z nejakého dôvodu zdržiavate dlhšie, je potrebné sa informovať o povinnostiach registrácie na miestnych úradoch.


Zodpovedný úrad: obecný úrad/Polícia/ubytovacie zariadenie

Doba vybavenia služby: bez elektronickej služby

Otázky a odpovede


Registrácia pobytu v zahraničí

Kde: na obecnom úrade alebo miestnom oddelení polície, prípadne v hoteli, kde dostanete registračné potvrdenie
Kedy: každá krajina má vlastné pravidlá, ich prehľad nájdete na portáli europa.eu po zakliknutí možnosti „Výber štátu“
Doklady: platný preukaz totožnosti/pas
Poplatky: žiadne
Následky: možná pokuta

Príklad:
Pokiaľ je dôvodom vašej návštevy zahraničia iba dovolenka, registrácia pobytu v zahraničí nie je potrebná, iba ak vaša dovolenka trvá dlhšie ako 3 mesiace, ale v niektorých krajinách však platí zároveň aj povinnosť nahlásenia prítomnosti ihneď po príchode.

Viac informácií nájdete na portáli europa.eu v sekcii „Ohlasovanie prítomnosti počas krátkodobého pobytu“ a v sekcii „Registrácia pobytu v zahraničí“.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. Cestujem za rodinou do ČR na dva týždne. Musím hlásiť svoj pobyt?
Nie, pokiaľ by sa však váš pobyt predĺžil na obdobie dlhšie ako 30 dní (a poskytovateľom ubytovania by nebol ubytovateľ) svoj pobyt ohláste na príslušnej polícii.

2. Som študent. Čo potrebujem k registrácii pobytu v zahraničí okrem občianskeho preukazu/pasu?
Pri registrácii pobytu dlhšieho ako 3 mesiace sa preukážte preukazom totožnosti alebo pasom a ako študent doložte aj dôkaz o zápise na súkromnej/verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom, dôkaz, že máte komplexné krytie zdravotného poistenia a vyhlásenie, že máte dostatočné prostriedky a nepotrebujete podporu príjmu (prostriedky môžu pochádzať z akéhokoľvek zdroja).

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)

Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.