Ústredný portál verejnej správy

Internet a telekomunikácie

Bývanie

Práva a povinnosti pre cudzincov, ktorí chcú na Slovensku požiadať o pripojenie na internet a k telefónnym službám.
  1. Telefónne služby
  2. Pripojenie na internet

1. Telefónne služby

Mobilné telefónne a dátové služby poskytujú na Slovensku štyri spoločnosti: O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN Mobile.

Zmluva s poskytovateľom telekomunikačných služieb musí obsahovať: informácie o cenách a poplatkoch, špecifikácia minimálnej úrovne kvality služieb, informácie o trvaní zmluvy a podmienkach jej obnovenia.

Po podpísaní zmluvy s telekomunikačným operátorom máte právo: zrušiť zmluvu, ak poskytovateľ zmení zmluvné podmienky pôvodnej zmluvy, zmeniť poskytovateľa služieb pevnej alebo mobilnej siete v priebehu jedného pracovného dňa bez zmeny vášho telefónneho čísla.

Vždy by ste mali mať možnosť zavolať na bezplatné číslo tiesňového volania 112, ktoré je rovnaké pre celú EÚ – z ktoréhokoľvek telefónu vrátane hovorov z verejných telefónnych automatov a mobilných telefónov.

Osobitná podpora pre zdravotne postihnutých používateľov
Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na telekomunikačné služby v rovnakom rozsahu ako väčšina používateľov. Môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia alebo služby od vášho poskytovateľa služieb, ktoré vám umožnia používanie telefónnej siete – napríklad prístup k službám prevodu textu na hovorené slovo v reálnom čase alebo možnosť dostávať účet za telefón v alternatívnom formáte, ako napríklad v Braillovom písme.

2. Pripojenie na internet

Ako získať pripojenie na internet

Všade v EÚ musíte mať možnosť prístupu k elektronickým komunikačným službám dobrej kvality za dostupnú cenu – vrátane základného prístupu na internet. Ide o tzv. poskytovanie univerzálnej služby. Mali by mať k dispozícii minimálne jedného poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám môže túto službu dodať. Zadajte vašu lokalitu a nájdite najlepšie podmienky pripojenia na internet (viazanosť, rýchlosť, cena) priamo na stránke Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb - Porovnanie cien širokopásmového prístupu k internetu v pevnom umiestnení.

Zmluvy s poskytovateľmi internetových služieb

Pred podpisom zmluvy týkajúcej sa internetových služieb vám musí poskytovateľ týchto služieb uviesť informácie o: cenách, sadzbách a poplatkoch vrátane ďalších možností a balíkov, štandardných zmluvných podmienkach, kvalite služieb (napr. rýchlosť sťahovania dát).

Okrem toho, poskytovateľ internetových služieb po podpise zmluvy: vás musí s predstihom upozorniť, že chce zmeniť podmienky zmluvy (napr. zvýšiť sadzby), vám musí umožniť odstúpiť od zmluvy bez pokuty v prípade, že neakceptujete nové podmienky, vám musí ponúknuť primerané minimálne zmluvné obdobie – zmluvu s počiatočným trvaním max. 12 mesiacov; zmluvy, ktorých trvanie presahuje 2 roky, sú nezákonné.

Dodatočná podpora pre používateľov so zdravotným postihnutím

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na rovnaký rozsah a výber služieb ako ostatní používatelia. V prípade zrakového postihnutia môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia na zabezpečenie prístupnosti online služieb, akými sú napríklad softvér na zväčšenie textu alebo čítačka obrazovky.

Ak si myslíte, že poskytovateľ služieb nerešpektoval vaše práva, mali by ste sa obrátiť na svojho operátora a využiť zavedený postup podávania sťažnosti. Ak s jeho odpoveďou nie ste spokojní, môžete sa obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý sa vašou vecou bude zaoberať.

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
+421 2/ 5949 4111
info@mindop.sk

Lokalita

  • Slovensko