Ústredný portál verejnej správy

Financovanie bývania/Poplatky

Bývanie

Na týchto stránkach nájdete praktické informácie o možnostiach finančnej podpory od štátu pri stavbe či kúpe nehnuteľnosti alebo od kedy sa pre vás daň z nehnuteľností stáva povinnou.

Dátum poslednej zmeny: 21. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 21. 1. 2019

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)