Ústredný portál verejnej správy

Emisná a technická kontrola

Doprava

Vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestách musia spĺňať stanovené náležitosti spojené s technickým stavom. Preto musia podstupovať pravidelné kontroly, ktoré overujú, či ich stav je vhodný na používanie v cestnej premávke.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Doba vyplnenia formulára (overenie platnosti TK, EK): do 10 min.
Otázky a odpovede

 1. Kde podstúpiť kontrolu?
 2. Ako často podstúpiť kontrolu?
 3. Čo podlieha kontrole?
 4. Čo si treba priniesť?
 5. Výsledok kontroly
 6. Kontrola platnosti TK a EK
 7. Výška pokuty za neabsolvovanie TK a EK
 8. Kategórie vozidiel
 9. Otázky a odpovede

Kde podstúpiť kontrolu?

Technickú (TK) a emisnú kontrolu (EK) musíte absolvovať na jednej z overených staníc, ktoré majú udelené špeciálne povolenie. Nachádzajú sa po celom území Slovenskej republiky. Ceny za TK a EK nie sú regulované, preto sa môžu u rôznych prevádzkovateľov líšiť. Zoznam staníc a pracovísk...

Ako často podstúpiť kontrolu?

Intervaly technických a emisných kontrol určujú vyhlášky ministerstva dopravy a závisia od kategórie vozidla.
Lehoty pravidelných technických kontrol...
Lehoty pravidelných emisných kontrol...

Čo podlieha kontrole?

Pri technickej kontrole:

 • identifikácia vozidla,
 • brzdové zariadenie,
 • riadenie,
 • výhľad,
 • svietidlá, odrazové sklá a elektrické zariadenie,
 • nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav,
 • podvozok a jeho príslušenstvo,
 • ostatné vybavenie (bezpečnostné pásy, airbag, zámky, SRS systémy a pod.)
 • zaťaženie životného prostredia (zvuk, úniky kvapalín a pod.)
 • doplňujúce skúšky pri vozidlách kategórie M2, M3 určených na prepravu osôb (autobusy) – dvere, sedadlá, vnútorné osvetlenie, uličky medzi sedadlami, plochy na státie, schody a stupienky, komunikačný systém pre cestujúcich, upozornenia, požiadavky na prepravu detí, ZŤP, sanitárne zariadenie, zariadenie na prípravu jedál a pod.

Pri emisnej kontrole:

 • identifikácia vozidla,
 • svietidlá, odrazové sklá a elektrické zariadenie,
 • podvozok a jeho príslušenstvo (výfukové potrubie, tlmiče, palivová nádrž, výkon motora),
 • zaťaženie životného prostredia (emisie výfukových plynov a ich regulácia, dymivosť, únik kvapalín),
 • systém vetrania a kúrenia pri vozidlách kategórie M2, M3 určených na prepravu osôb (autobusy).

Čo si treba priniesť?

Na technickú kontrolu:

 • vozidlo,
 • platný preukaz totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii (technický preukaz – veľký aj malý), v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii fotokópiu a doklad o zadržaní,
 • osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nemá toto zariadenie priamo od výrobcu,
 • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly.

Na emisnú kontrolu:

 • vozidlo,
 • platný preukaz totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii (technický preukaz – veľký aj malý), v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii fotokópiu a doklad o zadržaní,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nemá toto zariadenie priamo od výrobcu,
 • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly.

Výsledok kontroly

 • Vozidlo je spôsobilé na prevádzku (zapíše sa lehota platnosti kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke).
 • Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku (na 60 dní sa zapíše platnosť kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke) - v uvedenej lehote je však potrebné absolvovať opakovanú kontrolu.
 • Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku (nevydáva sa osvedčenie ani kontrolná nálepka). Ak je vozidlo nespôsobilé na prevádzku musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia. V opačnom prípade ide o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý hrozí pokuta, prípadne zadržanie osvedčenia o evidencii (technického preukazu).

Kontrola platnosti TK a EK

V Slovenskej republike nie je povinnosť nahlasovať absolvovanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly. Tie môžu byť skontrolované len v určitých prípadoch, ako napr. pri kontrole na mieste, novom zápise vozidla a podobne. To, či auto prešlo potrebnými kontrolami, sa dá zistiť aj pomocou elektronickej služby. Na stránke Jednotného informačného systému v cestnej doprave si dokonca môžete nastaviť aj zasielanie upozornení na pripomenutie termínu pravidelnej TK a EK. 

Výška pokuty za neabsolvovanie TK a EK

Ak sa pokuta zaplatí do 15 dní od jej udelenia alebo sa v tejto lehote vozidlo odhlási z evidencie, znižuje sa na tretinu celkovej sumy (55 € za TK, 55 € za EK), inak je potrebné uhradiť pokutu v plnej výške, t. j. 165 € za každú zmeškanú kontrolu.

Kategórie vozidiel

Kategória L - motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami

L1e - malé motocykle dvojkolesové do 50 cm3

L1e-A – bicykel s pohonným systémom 

   

L1e-B – dvojkolesový moped

  L2e - malé motocykle trojkolesové do 50 cm3  L2e-P -  trojkolesový moped určený na prepravu osôb
     L2e-U - trojkolesový moped určený na pracovné účely
  L3e – motocykle (dvojkolesové bez postranného vozíka) nad 50 cm3  L3e-A1 – motocykel s nízkym výkonom do 11 kW
     L3e-A2 - motocykel so stredným výkonom do 35 kW
     L3e-A3 - motocykel s vysokým výkonom nad 35 kW
     L3e-AxE – motocykle enduro
     L3e-AxT – trialové motocykle
 

L4e - motocykle (dvojkolesové s postranným vozíkom) nad 50 cm3

 
 

L5e – motorové trojkolky nad 50 cm3

L5e-A – trojkolka (maximálne päť miest na sedenie)
    L5e-B – úžitková trojkolka (maximálne dve miesta na sedenie)
 

L6e – ľahké štvorkolky do 350 kg a do 50 cm3

L6e-A - ľahká cestná štvorkolka do 4 000 W
    L6e-B - ľahká štvorkolka do 6 000 W
    L6e-BP - ľahká štvorkolka na prepravu osôb
    L6e-BU - ľahká štvorkolka na pracovné účely 
  L7e – ťažké štvorkolky

L7e-A1 - ťažká cestná štvorkolka s maximálne dvomi miestami na sedenie

    L7e-A2 - ťažká cestná štvorkolka
    L7e-B1 - ťažká terénna štvorkolka
    L7e-B2 - vozidlo side-by-side buggy
   

L7e-C - ťažká štvorkolka do 15 kW

   

L7e-CP - ťažká štvorkolka na prepravu osôb

   

L7e-CU – ťažká štvorkolka na pracovné účely

Kategória M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami (preprava cestujúcich)

M1 - najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča

 
 

M2 – s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča do 5 000 kg

 
 

M3 - s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča nad 5 000 kg

 

Kategória N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami (preprava tovaru)

N1 – do 3 500 kg

 
  N2 – do 12 000 kg   
  N3 – nad 12 000 kg  

Kategória O – prípojné vozidlá vrátane návesov

O1 – do 750 kg  
 

O2 – do 3 500 kg

 
  O3 – do 10 000 kg  
  O4 – nad 10 000 kg  

Kategória T - kolesové traktory (A – do 40 km/h, B – nad 40 km/h)

T1 – minimálny rozchod kolies aspoň 1 150 mm, nad 600 kg, svetlá výška do 1 000 mm  
  T2 - minimálny rozchod kolies do 1 150 mm, nad 600 kg, svetlá výška do 600 mm  
 

T3 – do 600 kg

 
 

T4 – traktory na osobitné účely

 

Kategória C - pásové traktory

(subkategórie ako pri T)  

Kategória R - prípojné vozidlá traktorov (A – do 40 km/h, B – nad 40 km/h)

R1 – do 1 500 kg  
  R2 – do 3 500 kg  
  R3 – do 21 000 kg  
  R4 – nad 21 000 kg  

Kategória S - ťahané vymeniteľné stroje (A – do 40 km/h, B – nad 40 km/h)

S1 – do 3 500 kg  
  S2 – nad 3 500 kg  
Kategória P - pracovné stroje PS – pracovný stroj samohybný  
  PN – pracovný stoj nesený  

Kategória LS – snežné skútre

   

Kategória Vostatné vozidlá

napr. záprahové vozidlo, bicykel, bicykel alebo kolobežka s pomocným motorčekom a pod.  

Otázky a odpovede

1. Ako si môžem nastaviť notifikáciu o konci platnosti EK alebo TK?

V prípade, že máte k dispozícii občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu), prihlásite sa pomocou neho na stránke Jednotného informačného systému v cestnej doprave a následne uvidíte všetky vozidlá, ktoré máte evidované na vaše meno. Notifikácia sa nastavuje jednorazovo a platí pre všetky vozidlá, ktorých ste držiteľom. V prípade, že je vozidlo evidované na právnickú osobu, pomocou eID karty sa musí prihlásiť štatutár právnickej osoby, na ktorú je vozidlo evidované. Pokiaľ nie ste majiteľom eID karty, notifikáciu si môžete nastaviť pre každé auto jednotlivo zadaním evidenčného čísla vozidla a čísla osvedčenia o evidencii časť II.

2. Prihlásil som sa do systému bez eID karty cez evidenčné číslo vozidla a číslo osvedčenia o evidencii časť II. Zadal som si notifikáciu EK a TK. Po odhlásení už nebolo možné prihlásiť sa bez eID karty. 

Systém nevyžaduje prihlásenie sa pomocou eID karty. Keď kliknete na časť „Moja zóna“, portál vám ponúkne možnosť prihlásenia sa cez eID kartu, ale pokiaľ v navigácii kliknete na „Elektronická servisná kniha vozidla“, tak vás to pusti ďalej do časti „Prehľad vozidiel", kde môžete zadať autentifikačné údaje (evidenčné číslo vozidla a číslo osvedčenia o evidencii časť II) a prihlásiť sa.

Dátum poslednej zmeny: 14. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 3. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (kn)
redakcia@nases.gov.sk