Ústredný portál verejnej správy

Emisná a technická kontrola

Doprava

Vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestách musia spĺňať stanovené náležitosti spojené s technickým stavom. Preto musia podstupovať pravidelné kontroly, ktoré overujú, či ich stav je vhodný na používanie v cestnej premávke.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Jednotný informačný systém v cestnej doprave

Doba vyplnenia formulára (pre overenie): do 2 min
Otázky a odpovede

 1. Kde podstúpiť kontrolu?
 2. Ako často podstúpiť kontrolu?
 3. Čo podlieha kontrole?
 4. Aké doklady treba predložiť?
 5. Výsledok kontroly
 6. Kontrola výsledkov

Kde podstúpiť kontrolu?

Pravidelnú ale aj riadenú emisnú a technickú kontrolu musíte absolvovať na jednej z overených staníc, ktoré majú udelené špeciálne povolenie. Nachádzajú sa po celom území Slovenskej republiky.

Ako často podstúpiť kontrolu?

Interval technických a emisných kontrol sa líši podľa typu vozidla.

Technická kontrola:

 • Malé motocykle (L1e, L2e ): 4 – 4 – 4
 • Motocykle, štvorkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e): 4 – 2 – 2
 • Osobné a malé nákladné vozidlá (M1, N1): 4 – 2 – 2
 • Prípojné vozidlá (O1, O2): 4 – 2 – 2
 • Nákladné a ich prípojné vozidlá (N2, N3, O3, O4, M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy (M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy staršie ako 8 rokov (M3): 6 mesiacov
 • Traktory a ich prípojné zariadenia (T, R): 4 – 2 – 2

Poznámka: 4 – 2 – 2 znamená, že sa vozidlo musí dostaviť na technickú kontrolu prvýkrát po 4 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Emisná kontrola:

 • Kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom: 4 – 2 – 2  
 • Kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom: 4 – 2 – 2  
 • Kategórie M2, M3, Na N3: 1 – 2 – 2
 • Kategórie T: 4 – 2 – 2  
 • Kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom: 1 – 1 – 1  

Čo podlieha kontrole?

Počas technickej kontroly musia spĺňať náležité požiadavky tieto systémy:

 • Brzdová sústava
 • Riadenie
 • Nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 • Rám a karoséria
 • Osvetlenie a svetelná signalizácia
 • Predpísaná a zvláštna výbava
 • Ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • Zaťaženie životného prostredia
 • Identifikátor vozidla s údajmi uvedenými v technických preukazoch

Emisná kontrola:

 • Dymovitosť (vznetové motory)
 • Emisie (objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov)

Aké doklady treba predložiť?

 • Osvedčenie o evidencii (prípadne jeho kópiu a potvrdenie o jeho zadržaní)
 • Protokol o montáži plynového zariadenia (v prípade vozidla na plyn)
 • Osvedčenie o emisnej kontrole
 • Platný preukaz totožnosti

Výsledok kontroly

Výsledky technickej kontroly:

 • Spôsobilý
 • Dočasne spôsobilý (platné len 30 dní)
 • Nespôsobilý

Pri spôsobilom stave držiteľ vozidla obdrží:

 • Zápis do protokolu o technickej kontrole
 • Lehota platnosti technickej kontroly
 • Osvedčenie o technickej kontrole
 • Perforovaná nálepka

Výsledky emisnej kontroly:

 • Spôsobilé
 • Nespôsobilé

Pri spôsobilom stave držiteľ obdrží:

 • Zápis do protokolu o emisnej kontrole o nasledujúcej kontrole
 • Lehota platnosti emisnej kontroly
 • Osvedčenie o emisnej kontrole
 • Perforovaná nálepka

Kontrola výsledkov

Občania Slovenskej republiky nemajú povinnosť nahlasovať podstúpenie pravidelnej technickej a emisnej kontroly. Tie môžu byť skontrolované len v určitých prípadoch, ako pri kontrole na mieste, novom zápise vozidla a podobne. To, či má auto prešlo potrebnými kontrolami sa dá zistiť aj pomocou elektronickej služby. Na stránke Jednotného informačného systému v cestnej doprave si v osobnej zóne môžete nastaviť aj upozornenia na uplynutie lehôt spojených s technickou a emisnou kontrolou. 

Otázky a odpovede

1. Ako si môžem nastaviť notifikáciu o konci platnosti EK alebo TK?

V prípade, že máte k dispozícii kartu eID, prihlásite sa pomocou nej a na stránke https://www.jiscd.sk/moja-zona/elektronicka-servisna-kniha-vozidla/prehlad-vozidiel uvidíte všetky vozidla, ktoré sú na Vás evidovane. Notifikáciu nastavíte jednorazovo a platí pre všetky vozidla pre ktoré ste držiteľom. V prípade, že máte vozidlo evidovane na právnickú osobu (držiteľom je PO), pomocou eID sa musí prihlásiť štatutár a na stránke www.slovensko.sk, pri prihlasovaní si musí vybrať konkrétnu spoločnosť na ktorú sú vozidla evidovane.

Pokiaľ nie ste majiteľom eID, na rovnakej linke môžete zadať EČV a číslo OE II a nastaviť si notifikáciu na konkrétne vozidlo. Bez eID nie je možne nastaviť hromadne notifikácie, ale len jednotlivo na vozidlo.

2. Prihlásil som sa do systému bez eID prostredníctvom EČV čísla osvedčenia. Zadal som si notifikáciu EK a TK. Po odhlásení už nebolo možné prihlásiť sa bez eID - systém pýta eID. 

Systém pri EKV nevyžaduje prihlásenie sa pomocou eID. Keď kliknete na časť „Moja zóna“ portál Vám ponúkne možnosť prihlásenia sa cez eID, ale pokiaľ v navigácii kliknete na „Elektronická servisná kniha vozidla“ tak Vás to pusti ďalej. K prehľadu sa dostanete z navigácie, kde už máte možnosť zadať autentifikačne údaje.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 3. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk