Ústredný portál verejnej správy

Kontrola originality

Doprava

Pri kontrole originality dochádza k preskúmaniu, či neboli do vozidla spravené neoprávnené zásahy.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Jednotný informačný systém v cestnej doprave



 1. Kedy je potrebné prejsť kontrolou originality?
 2. Rozsah kontroly
 3. Potrebné dokumenty
 4. Výsledok kontroly

Kedy je potrebné prejsť kontrolou originality:

 • Pri jednotlivom dovoze vozidla zo zahraničia
 • Pri odhlásení vozidla na export
 • Pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej bolo číslo VIN
 • Pri zmene farby
 • Pri nedodržaní lehoty pri prihlasovaní vozidla
 • Pri opätovnom schválení vozidla

Rozsah kontroly:

 • Meranie neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov
 • Porovnanie identifikačných a evidenčných údajov na vozidle a v dokladoch
 • Kontrola stavu identifikátora vozidla
 • Overenie údajov v pátracích evidenciách

Potrebné dokumenty:

 • Platný preukaz totožnosti
 • Osvedčenie o evidencii časť I. a II. („malý“ a „veľký“ technický preukaz)
 • Doklad o nadobudnutí karosérie (ak bola menená)
 • Doklad o vykonaní hromadnej prestavby (len ak bola vykonaná hromadná prestavba)
 • Rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla (len ak ide o prestavbu vozidla)

Výsledok kontroly:

Výsledkom kontroly je trojmiestne číslo, ktoré pozostáva z čísla zaznamenávajúceho stav vozidla, dokladov a údajov o evidencii. Podľa tohto čísla môže byť vozidlo:

 • Spôsobilé
 • Dočasne spôsobilé
 • Nespôsobilé

Tento údaj sa zapíše do odborného posudku o kontrole originality vozidla. Ak vozidlo prešlo ako spôsobilé, vykonávajúci technik mu nalepí známku dokazujúcu spôsobilosť vozidla. 

Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2021
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss