Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby

Zdravie

Ak chcete zistiť kto je váš všeobecný lekár, alebo potrebujete podať podnet na samosprávny kraj, v prípade, že vás odmietol lekár, ktorého ste si vybrali, môžete tak urobiť už aj elektronicky. Momentálne sú v tejto sekcii, ktorá je venovaná ambulantnej starostlivosti lekára prvého kontaktu, dostupné elektronické služby, ktorých zoznam aj s krátkym popisom nájdete v článku.
  • Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu 
    Samosprávny kraj určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov. Prostredníctvom tejto elektronickej služby si môžete vyhľadať lekára, ku ktorému patríte resp. do akého zdravotného obvodu patríte. 
  • Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
    Elektronická služba, ktorú občanovi zabezpečujú jednotlivé samosprávne kraje. V prípade, ak lekár odmietne s vami uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete podať podnet na príslušný samosprávny kraj. Podnet je možné prostredníctvom tejto služby podať elektronicky. Na základe podnetu príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti a bezodkladne pacientovi priradí iného lekára. 

 

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 5. 2016
Dátum zverejnenia: 26. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko