Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby pri prechodnom pobyte

Bývanie

Podanie prihlásenia alebo odhlásenia z prechodného pobytu, prípadne vyžiadania si potvrdenia o pobyte je možné už uskutočniť aj elektronicky. Momentálne sú prostredníctvom portálu ministerstva vnútra dostupné viaceré elektronické služby, ktorých zoznam aj s krátkym popisom nájdete v článku.

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby Centrálnej ohlasovne budete potrebovať:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými  sa prihlasujete sa k službe. K občianskemu preukazu aj čítačku kariet.
  • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP).
  • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie).

Služby súvisiace s prihlásením na prechodný pobyt

Služby súvisiace s odhlásením prechodného pobytu

Dátum poslednej zmeny: 27. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko