Ústredný portál verejnej správy

Ako začať podnikať na Slovensku - zahraničná osoba

Podnikanie

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí na Slovensku majú záujem vykonávať podnikateľskú činnosť podľa živnostenského zákona. Z Obchodného zákonníka aj zo živnostenského zákona vyplýva, že zahraničná osoba môže na Slovensku podnikať (prevádzkovať živnosť) za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba.

Zahraničná osoba (cudzinec) môže podnikať na Slovensku prostredníctvom:

 • podniku zahraničnej osoby - ak zahraničná osoba nie je v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom alebo ak podnikateľom v mieste svojho trvalého pobytu je, ale chce na Slovensku podnikať v inom predmete podnikania,
 • organizačnej zložky zahraničnej osoby - ak zahraničná osoba  v mieste svojho trvalého pobytu je podnikateľom v tom istom predmete podnikania, v akom plánuje podnikať na Slovensku.

 Prejdite si nasledujúce kroky predtým než si začne vybavovať oprávnenie na podnikanie:

 1. Určenie predmetu podnikania (činnosti)
 2. Určenie miesta podnikania/miesta činnosti a prevádzky
 3. Určenie obchodného mena
 4. Iné náležitosti, ktoré súvisia s podnikaním

1. Určenie predmetu podnikania (činnosti) 

2. Určenie miesta podnikania/miesta činnosti a prevádzky

 • Miesto podnikania  - je  adresa trvalého pobytu, prípadne iná adresa (fyzická osoba s trvalým bydliskom  na území Slovenskej republiky),
 • Miesto činnosti  - je   adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky  (zahraničná fyzická osoba s trvalým bydliskom  mimo územia Slovenskej republiky).
 • Prevádzkareň –  priestor v ktorom sa bude činnosť vykonávať. Prevádzkareň sa zriadi vtedy, ak si predmet živnosti vyžaduje (napr. kadernícky salón).

3. Určenie obchodného mena

 • Dôležitým krokom je názov, pod ktorým sa živnostník (firma) navonok prezentuje.
 • Obchodne meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi o predmete jeho podnikania. Spravidla je to meno a priezvisko ku ktorému sa môže pripojiť dodatok, ktorý odlíši jeho osobu alebo jeho druh podnikania.

4. Iné náležitosti, ktoré súvisia s podnikateľkou činnosťou

 • koľko zamestnancov  bude vykonávať podnikateľskú činnosť,
 • kedy začne vykonávať podnikateľskú činnosť a na aké obdobie,
 • či  bude dopyt po jeho službách, tovare (prieskum trhu),
 • aká konkurencia je v danej oblasti,
 • akým spôsobom to chce robiť,
 • ako to celé bude financovať,
 • aké sú potenciálne riziká.

Dátum poslednej zmeny: 1. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Lokalita

 • Slovensko