Ústredný portál verejnej správy

Ako prihlásim dieťa na strednú školu?

Vzdelanie a šport

Dieťa, ktoré sa pripravuje na strednú školu musí podstúpiť Testovanie 9 a taktiež prijímacie skúšky na zvolenej strednej škole. Vybrať si môže z rôznych odborov a zameraní podľa toho, o čo konkrétne má záujem.


Zodpovedná osoba: daná stredná škola


 1. Kto sa môže hlásiť na strednú školu?
 2. Kedy podať prihlášku?
 3. Na koľko škôl je možné si poslať prihlášku?
 4. Termíny prijímacích skúšok
 5. Podmienky prijatia
 6. Prihláška
 7. Výsledky prijímacích pohovorov

Kto sa môže hlásiť na strednú školu?

Na strednú školu sa môžu hlásiť žiaci:

 • 5. ročníka
 • 8. ročníka
 • 9. ročníka
 • kvinty osemročného gymnázia

Kedy podať prihlášku?

 • stredná škola s talentovými skúškami – do 20. februára
 • stredná škola bez talentových skúšok – do 10. apríla

Na koľko škôl je možné si poslať prihlášku?

Podľa zákona si žiadateľ môže podať prihlášku len na dve stredné školy, prípadne na dva rôzne odbory jednej školy.

Termíny prijímacích skúšok

Stredné školy usporadúvajú prijímacie pohovory v dvoch kolách:

 • talentové skúšky – 25. marca – 15. apríla 2017
 • prvé kolo – 9. mája 2017 a 11. mája 2017
 • druhé kolo – 20. júna 2017

Podmienky prijatia

Aby mohol byť žiak prijatý na strednú školu, musí prejsť Testovaním 9 a prijímacími skúškami. V prípade, že žiak dosiahol vo všetkých predmetoch Testovania 9 viac ako 90 %, môže ho riaditeľ strednej školy prijať aj bez prijímacích skúšok. Toto sa nevzťahuje na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška.

Prihláška

Prihláška má presne stanovenú formu, ktorú si žiadateľ vyplní. Odovzdáva sa na riaditeľstve základnej školy.

Čo vyplniť na prihláške:

 • osobné údaje žiaka
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • výsledky dosiahnuté na základnej škole
 • kontaktné údaje zákonných zástupcov
 • výsledky súťaží
 • údaje o strednej škole, na ktorú sa žiak hlási

Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky musia stredné školy vyvesiť na svoje vývesné tabule najneskôr na 3. deň po skúškach. V prípade, že žiak nebol prijatý ani na jednu strednú školu, môže si poslať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá robí druhé kolo. 

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 10. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss