Ústredný portál verejnej správy

Ako hľadať zamestnanie na internete?

Hľadanie zamestnania prostredníctvom internetu je dnes jedným z najčastejšie používaných spôsobov, ako rýchlo získať prehľad o voľných pracovných pozíciách nielen v rámci Slovenska, ale takmer celého sveta.

Hľadanie zamestnania prostredníctvom internetu je efektívny nástroj, ako za krátky čas nájsť dostatok ponúk, ktoré zodpovedajú mojim predstavám, zorientovať sa v ponuke zamestnávateľov, zisťovať, aké sú aktuálne možnosti na trhu práce.

Na Slovensku existuje množstvo internetových stránok, ktoré ponúkajú informácie o možnostiach zamestnať sa. Jednou z možností, ako nájsť takéto www stránky, je zadať do vyhľadávačov heslá, ako napr. profesia, zamestnanie, kariéra, práca a pod.

Aktuálne pracovné pozície uverejňuje aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovné ponuky uverejnené na stránkach inzercií sú spravidla aktualizované denne, pracovné ponuky sú rozdelené podľa dátumu zaradenia, druhu pracovného pomeru, pracovnej oblasti, miesta práce a ďalších kritérií. 
Ďalšou možnosťou je zaregistrovať sa do sekcie hľadajúcich zamestnanie, kde si vytvoríte tzv. agenta - zverejníte svoj životopis a budete čakať, či vás osloví nejaká spoločnosť, pre ktorú bude vaša osoba zaujímavá a budete spĺňať profil uchádzača o prácu na spoločnosťou obsadzovanej pozícii.

Aj pri tvorbe tohto „agenta“ je vhodné sa zamyslieť nad tým, čo a v akej forme o sebe zverejním. V posledných rokoch je vhodné zamýšľať sa nad tým, čo o sebe zverejením na sociálnych sieťach, nakoľko už aj tieto sa stali nástrojom personálnych  manažérov pri vyhľadávaní vhodných kandidátov.

EURES

EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) – predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

EURES tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe.

Títo poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Cezhraničné partnerstvá sú tiež dôležitým nástrojom pre rozvoj európskeho trhu práce.

Napriek tomu, že verejné služby zamestnanosti sú v každej krajine usporiadané iným spôsobom, všetky majú za cieľ prispieť ku zladeniu dopytu a ponuky na trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti.

EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Dátum zverejnenia: 7. 5. 2014

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko