Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 9
Informačný článok Katastrálne konanie

Na katastrálne konanie je teda príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa ... Katastrálne odbory okresných ...

13. 8. 2021
Informačný článok Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbor

...

5. 9. 2022
Informačný článok Kúpa a predaj nehnuteľností

Jedným z najbežnejších spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nadobudnutie na základe kúpnej zmluvy ... V prípade nehnuteľností však samotná zmluva nestačí a ...

27. 5. 2024
Informačný článok Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností ... Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území ...

11. 1. 2024
Informačný článok Postup pri prevode nehnuteľností

Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty ... 2. Čo čaká občana? Katastrálne konanie možno vykonať písomne listinným spôsobom alebo ...

16. 2. 2024
Informačný článok Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy

Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy sú špecifické orgány, ktorým zákon zveruje práva a povinnosti v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy ...

4. 1. 2018
Informačný článok Kataster nehnuteľností

4. 1. 2018
Informačný článok Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

12. 4. 2023
Informačný článok Elektronické podanie na kataster

Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou ...

10. 4. 2024