Ústredný portál verejnej správy

Zrýchlená registrácia vynálezu. Ako na to?

Vážení používatelia,
ak od 1. apríla 2023 požiadate o zapísanie vynálezu prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný aj cez  portál slovensko.sk, prebehne tento proces rýchlejšie. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky totiž zavádza zrýchlené (fast trackové) konanie, vďaka ktorému sa čas od podania prihlášky k zápisu úžitkového vzoru až po jeho registráciu významne skráti (o tri mesiace).

O zrýchlené konanie nemusíte žiadať ani si zaň priplácať. Postačí splniť podmienky a prihláška sa do zrýchleného procesu zaradí automaticky.  Nezabudnite si aktivovať elektronickú schránku na doručovanie. Neviete ako na to? Všetko potrebné sa dozviete v návode.

Prihláška sa zverejnení do troch mesiacov od podania, a ak proti zápisu do registra nebudú podané námietky, úžitkový vzor bude do pol roka zapísaný.

Postup ako získať fast track úžitkový vzor

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, www.indprop.gov.sk

Podmienky a všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

V Prípade potreby odborných konzultácií kontaktuje informačné centrum: tel.:0484 300131, e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

V prípade technických problémov kontaktujte technickú podporu e-mailom: helpdesk@indprop.gov.sk

(06. 04. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov