Ústredný portál verejnej správy

Zjednodušenie podpisovania viacerými osobami

Vážení používatelia,

v prípade, že potrebujete v prostredí elektronickej schránky vytvoriť podanie, ktoré si vyžaduje podpis viacerých osôb, po novom tak spravíte oveľa jednoduchšie. Ďalšej osobe, ktorej podpis sa vyžaduje, môžete na 48 hodín udeliť prístup iba k vybranej správe, a to len na účel podpisu. Nie je už potrebné udeľovať prístup do celej elektronickej schránky alebo vybraného priečinka autora podania.

Viac o podpisovaní viacerými osobami sa dozviete v článku „Podpísanie viacerými osobami“ alebo v návode, ktorý je dostupný vo formáte PDF.

(22. 08. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov