Ústredný portál verejnej správy

Podpísanie viacerými osobami

Ak chcete vytvoriť podanie, ktoré je potrebné v prostredí elektronickej schránky podpísať ďalšími osobami, udeľte im prístup k správe (nie k celej vašej elektronickej schránke) len na účel podpisu.

Podrobné informácie, ako aj detailný postup, nájdete v súvisiacom dokumente - Návod na podpisovanie viacerými osobami
[.pdf, 626 kB].

Viac o výhodách využívania funkcionality podpísania elektronického dokumentu viacerými osobami nájdete v sekcii Oznamy
- „Akým spôsobom podpíše v elektronickej schránke jedno podanie viacero osôb?

Ilustračné obrázky:

Obr. 1 - Podpis viacerými osobami
Obr. 2 - Spravovať prístupy

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 18. 4. 2019