Ústredný portál verejnej správy

Vzdialené vydávanie certifikátov už aj pre Mac a Linux

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,

Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo novú verziu aplikácie na prihlasovanie (Aplikácia pre eID, verzia 3.0.0) pre operačné systémy Mac a Linux. Nová verzia umožňuje už aj online vydanie certifikátov bez potreby osobnej návštevy oddelenia dokladov a je dostupná priamo na portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“. Podmienkou je, aby ste na vašom občianskom preukaze s elektronickým čipom (eID karte) mali už aktivovaný 6-miestny bezpečnostný osobný kód (BOK).

Ak máte nainštalovanú Aplikáciu pre eID vo verzii 2.0.2, možnosť aktualizácie sa vám ponúkne automaticky. Nová verzia Aplikácie pre eID po prihlásení sa na portál slovensko.sk zistí stav certifikátov na vašej eID karte a ak ich nemáte, alebo sú neplatné, ponúkne ich vydanie. 

Podrobný popis krokov, ako získať certifikáty online, nájdete v príručkách k vydaniu certifikátov pre operačné systémy Mac alebo Linux.

(20. 11. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov