Ústredný portál verejnej správy

Vybavte si eID elektronicky

Vážení používatelia,

Ministerstvo vnútra SR opätovne sprístupnilo e-službu Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom
(eID). V prípade, že ste menili adresu trvalého pobytu alebo sa končí platnosť vášho eID, môžete  požiadať o jeho vystavenie elektronicky.

Pre využitie e-služby je potrebné, aby ste spĺňali nasledovné podmienky:

  • Už ste boli držiteľom eID.
  • Ministerstvo vnútra SR eviduje vašu fotografiu (nie staršiu ako 5 rokov) a elektronický podpis.
  • Máte zvolený bezpečnostný osobný kód (BOK) a na čipe nahraté certifikáty k vytvoreniu elektronického podpisu.
  • Máte stiahnutý potrebný softvér pre elektronickú komunikáciu s úradmi.
Súvisiace:

(31. 12. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov