Ústredný portál verejnej správy

Ústredný portál má nového správcu

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,

dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s novelou zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, prešla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), s účinnosťou od 1. januára 2019 spod Úradu vlády SR pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Portál slovensko.sk tak má nového správcu.

Zmeny súvisiace s prechodom

Od Nového roka:

  • sa doručenky pečatia kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
  • elektronická schránka Úradu vlády Slovenskej republiky – ÚPVS má po novom názov Ústredný portál verejnej správy, t. j. odosielateľom správ s predmetom napríklad „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“, „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“, „Výsledok overenia podpisov v doručovanej správe“ je Ústredný portál verejnej správy,
  • sú v platnosti nové listinné žiadosti týkajúce sa práce s elektronickými schránkami, ktoré je potrebné zasielať už na novú adresu: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

(02. 01. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov