Ústredný portál verejnej správy

Termín podania žiadosti o finančný príspevok pre materské školy sa posúva na koniec roku

Vážení používatelia,
žiadosť o príspevok na úhradu časti mzdy zamestnancov v materských školách je možné poslať až do 31. decembra 2020.

Termín predĺžilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dôvodu krátkeho času na vybavenie potrebných náležitostí súvisiacich s podaním žiadosti.

Žiadosť je potrebné odoslať cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) prostredníctvom elektronickej služby na to určenej.

Viac informácií nájdete v súvisiacich oznamoch:

(28. 08. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov