Ústredný portál verejnej správy

Ružové vodičské preukazy platia len do konca roka

Vážení používatelia,

dávame do pozornosti, že ku 31. decembru končí platnosť tzv. ružových vodičských preukazov vydávaných od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004. V evidencii je ich aktuálne takmer 180-tisíc.

O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Termín pre vybavenie nového vodičského preukazu si môžete vopred zaistiť elektronicky v rezervačnom systéme na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Starý vodičský preukaz treba odovzdať na oddelení dokladov PZ, kde požiadate o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do 2 pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur.

Ministerstvo vnútra ďalej upozorňuje, že výmena vodičských preukazov vydaných od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 nie je potrebná. Majú platnosť až do konca roku 2032. 

Viac informácií nájdete v životnej situácií Vodičský preukaz a vodičské oprávnenie.

(13. 12. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov