Ústredný portál verejnej správy

Ako vyriešiť neúspešné podpisovanie (Windows)

1.1 Podpisovacia aplikácia sa nespustí/zamrzne/preruší sa
1.2 Po výbere certifikátu sa zobrazí chyba Core.Sign 1
1.3 Pri vydávaní certifikátu nastala jedna alebo viac chýb
1.4 Pri podpisovaní sa vo výbere nezobrazil žiadny certifikát

1.1      Podpisovacia aplikácia sa nespustí/zamrzne/preruší sa

Spúštanie podpisovej aplikácie

Obr. 1 - Príklad hlášky: spúštanie podpisovej aplikácie

A) Kontrola nainštalovanej aplikácie k podpisovaniu

 • kliknite na ikonu „Štart" ktorá sa nachádza v spodnej lište vľavo dole alebo stlačte na klávesnici klávesu Windows (Obr. 2),
ikona Štart
Obr. 2 - Ikona Štart" a klávesa Windows
 • napíšte Appwiz.cpl  a stlačte Enter,
 • zobrazí sa okno s nainštalovanými aplikáciami vo vašom počítači,
 • skontrolujte či sa v zozname nachádza 5 súčastí od vydavateľa DITEC (Obr. 3).

Súčasti podpisovacej aplikácie

Obr. 3 - Súčasti podpisovacej aplikácie

Ak áno:

Skontrolujte verziu aplikácie D.Suite, ktorá musí byť vo verzii 1.1.7 alebo vyššej. Pokiaľ bude nižšia, odinštalujte pôvodnú verziu, stiahnite si aktuálnu verziu a nainštalujte ju z nasledovného odkazu...

Ak nie:

Aplikáciu pre podpisovanie nemáte vôbec nainštalovanú. Stiahnite si ju prostredníctvom nasledovného odkazu a následne spustite jej inštaláciu.

Po úspešnom nainštalovaní aplikácie pre podpisovanie, reštartujte počítač a podpísanie vykonajte opätovne.

B) Kontrola nastavenia SSL/TLS protokolov v ESET Endpoint Antiviruse

Dôvodom chyby môže byť aj zapnutá kontrola SSL/TLS protokolov v ESET Endpoint Antiviruse. Najvhodnejšou možnosťou riešenia tohto problému je dať do výnimiek pri kontrole protokolov IP adresu 127.0.0.1.

Postup pre nastavenie výnimky:

 • Kliknite na „Štart“ a vyhľadajte ESET Endpoint Security.
 • Prejdite na „Nastavenia“ a potom kliknite na „Rozšírene nastavenia“ (Obr. 4).
ESET - rozšírené nastavenia
Obr. 4 - ESET (rozšírené nastavenie)
 • Prejdite do časti „WEB A EMAIL“ a na „Filtrovanie protokolov“.
 • Následne zvoľte „Upraviť“ v riadku „Vylúčene IP adresy“ (Obr. 5).
ESET - upravenie protokolov
Obr. 5 - ESET (upravenie protokolov)
 • Kliknite na „Pridať“ (Obr. 6).
ESET - pridanie vylúčenej IP adresy
Obr. 6 - ESET - pridanie vylúčenej IP adresy
 • Vpíšte hodnotu „127.0.0.1“ a potvrďte cez tlačidlo „OK“ (Obr. 7).
ESET - zadanie konkrétnej IP adresy
Obr. 7 - ESET - zadanie konkrétnej IP adresy
 • Povoľte vykonanie zmien.

1.2      Po výbere certifikátu sa zobrazí chyba Core.Sign 1

Chyba podpisovania

Obr. 8 - Nastala chyba počas podpisovania

Riešenie:

 • kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie D.Launcher, ktorá sa nachádza v spodnej lište dole vpravo vedľa času a zvoľte „Nastavenia“. Ikona môže byť aj medzi skrytými ikonami a je potrebné kliknúť na šípku (Obr. 9).
Ikona aplikácie D.Launcher
Obr. 9 - Ikona aplikácie „D.Launcher"

V prípade, ak sa ikona nenachádza vedľa času, aplikáciu D.Launcher spustite z cesty C:\Program Files (x86)\Ditec\DLauncher\dLauncher.exe.

 • nainštalujte si aktuálnu verziu Java zo stránky www.java.com,
 • zaznačte možnosť „Zakázať natívne aplikácie" a stlačte „OK“,
 • vypnite a zapnite internetový prehliadač,
 • prejdite k podpísaniu podania,
 • po kliknutí na podpísať, sa zobrazí úvodné okno D.Signer/XAdes JAVA, v ktorom hore vpravo kliknite na nastavenia (ikona skrutkovača),
 • zvoľte druhú možnosť „PKCS",
 • zaznačte eID klient,
 • kliknite na ZEP a pokračujte podpisovaním.

1.3      Pri pridávaní certifikátu nastala jedna alebo viac chýb

Chyba pri pridávaní certifikátu
Obr. 10 - Chyba pri pridávaní certifikátu

Riešenie:

 • kliknite na ikonu „Štart", ktorá sa nachádza v spodnej lište vľavo dole alebo stlačte na klávesnici klávesu Windows, 
 • napíšte „cmd“,
 • na vyhľadaný výsledok kliknite pravým tlačidlom a zvoľte „Spustiť ako správca“,
 • napíšte „mmc“a stlačte klávesu „Enter",
 • vľavo hore kliknite na súbor a zvoľte „Pridať alebo odstrániť modul“,
 • kliknite v ľavej časti na „Certificates“ a kliknite na tlačidlo „Pridať“,
 • označte „Computer account“ a kliknite na „Ďalej“ „Dokončiť“ „OK“,
 • v ľavom stĺpci rozkliknite „Certificates“ a kliknite pravým tlačidlom na zložku „Dôveryhodné koreňové certifikačné autority“ a zvoľte „Všetky úlohy" a „Import“ „Ďalej“,
 • kliknite na „Prehľadávať“ a vyberte CA.certifikát z nasledovnej cesty v počítači: (C:\Users\meno_užívateľa\.ditec\dlauncher\certificates\ca.crt) a pokračujte „2x Ďalej“ „Dokončiť“.

1.4 Pri podpisovaní sa vo výbere nezobrazil žiadny certifikát

Výber certifikátu

Obr. 11 - Chyba pri výbere certifikátu

Riešenie, ak používate na podpisovanie eID kartu:

 • vytiahnite čítačku z USB vstupu a opätovne ju vložte,
 • aplikácia pre eID vyzve na zadanie BOK kódu, zadajte ho,
 • opätovne kliknite na podpísať a v zozname certifikátov si vyberiete SVK eID ACA.

Riešenie, ak používate na podpisovanie mandátny certifikát:

 • vyžaduje sa nainštalovaná aplikácia pre mandátny certifikát podľa typu karty.
  Najčastejšie sú to aplikácie: I.CA SecureStore alebo QSCD zariadenia (podpora Disig).
 • v prípade, ak je aplikácia nainštalovaná a spustená a mandátny certifikát sa nezobrazuje, je potrebné sa obrátiť na technickú podporu vydavateľa certifikátu.