Ústredný portál verejnej správy

Nové upozornenie na neplatnosť zaslaného podpisu

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás informovať o novej funkčnosti zasielania „Upozornenia na neplatnosť zaslaného podpisu", ktorá bola spustená 28. decembra 2022 vo večerných hodinách.

V prípade, ak odošlete orgánu verejnej moci využívajúcemu centrálnu podateľňu elektronické podanie, ktoré podpíšete neplatným podpisom alebo do prílohy podania priložíte dokument podpísaný neplatným podpisom, bude vám v krátkom čase do elektronickej schránky automaticky zaslaná správa „Upozornenie na neplatnosť zaslaného podpisu" so zoznamom neplatných podpisov a odporúčaním, ako ďalej postupovať pre zaslanie platného podpisu.

Popis obsahu tejto správy nájdete vo zverejnenej príručke.

Príčinou neplatnosti podpisu je najčastejšie použitie neplatného (zrušeného alebo exspirovaného) alebo nekvalifikovaného podpisového certifikátu alebo použitie chybnej podpisovej aplikácie.

Správa automaticky nemusí znamenať, že vaše podanie bude akceptované, zamietnuté alebo odložené. Správa len technicky informuje o zistenej neplatnosti jednotlivých podpisov v centrálnej elektronickej podateľni.

Upozornenie umožní používateľom dozvedieť sa o neplatnosti zaslaného podpisu a zjednať nápravu bez potreby čakania na vyhodnotenie podpisov na strane orgánu verejnej moci.

(29. 12. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov