Ústredný portál verejnej správy

Nové komponenty ku kvalifikovanému elektronickému podpisu

Vážení používatelia,

po nainštalovaní novej verzie klientskej aplikácie pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.29 alebo po spustení D.Signer/XAdES Java, verzia 2.0.0.23 sa nebude do vytváraných podpisov a pečatí vo formáte ASiC-XAdES v súlade
s odporúčaním Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) uvádzať podpisová politika.

Podpisová politika sa nebude uvádzať ani v prípade, ak sa vo volaní aplikácie podpisová politika uvádza (s výnimkou starého slovenského formátu XAdES_ZEP).

Podpisová politika bude uvedená len v prípade, ak zo strany správcu špecializovaného portálu alebo inej nadradenej aplikácie príde 
k úprave konfiguračného súboru „signaturepolicies.xml“ v aplikácii D.Signer/XAdES. 
 

Technické podrobnosti: 

  • pre D.Signer/XAdES bol upravený konfiguračný súbor signaturepolicies.xml tak, že bol pridaný parameter „PresentIdentifierInASiC=false“, tzn. že aj keď bude na vstupe funkcie „sign“ uvedený identifikátor podpisovej politiky, tak sa
    v podpise neuvedie, 
  • vloženie „signaturePolicyIdentifier“ zo vstupu volania sa vykoná, len ak parameter „PresentIdentifierInASiC“ bude v konfiguračnom súbore nastavený na „true“, 
  • ak bude mať používateľ staršiu verziu konfiguračného súboru „signaturepolicies.xml“ (t. j. nenainštaluje si aktualizáciu), tak parameter „PresentIdentifierInASiC“ v konfiguračnom súbore nebude, a teda referencia podpisovej politiky sa do podpisu nevloží, ani keď bude na vstupe vyplnený parameter „signaturePolicyIdentifier“, 
  • zmena umožní používateľom, ktorí si aktualizujú D.Suite/eIDAS vytváranie podpisov vo formáte ASiC+XAdES v BES forme bez toho, aby integrátori D.Signer/XAdES museli všade na portáloch/v nadradených aplikáciách meniť volanie funkcie „sign“ s prázdnym (alebo „null“) parametrom „signaturePolicyIdentifier“,
  • neuvádzanie referencie na podpisovú politiku v podpisoch (teda vytvorenie B/BES formy) sa rieši len pre formát ASiC-XAdES, nie pre XAdES_ZEP, kde sa podpisová politika v minulosti používala v súlade s vtedy platnou slovenskou legislatívou (zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a s ním súvisiace vyhlášky).

Viac informácií nájdete v sekciách:

(14. 09. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov