Ústredný portál verejnej správy

Kvalifikovaná el. pečať (KEPe)

Upozorňujeme orgány verejnej moci, že postup v zmysle Metodického usmernenia č. 3/2015 ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na Ústrednom portáli verejnej správy (v HSM module) je určený na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). Podmienkou na automatické autorizovanie rozhodnutí je mať registrovaný elektronický formulár v module eForm spolu s nastavením podpisovania v mene inštitúcie. Návod na zaregistrovanie vzoru eFormulára je zverejnený na portáli v sekcii „Návody“ s názvom „Návod pre orgány verejnej moci na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov“.

Orgánom verejnej moci, ktoré chcú na zasielanie svojich rozhodnutí využívať iba všeobecné formuláre „Všeobecnej agendy“ dostupné v  elektronickej schránke, odporúčame, aby sa na účely zaobstarania elektronickej pečate obrátili priamo na vybraného kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb im v tomto prípade uloží kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na externé certifikované zariadenie (napr. na čipovú kartu, USB kľúč a pod.). Postup podľa Metodického usmernenia č. 3/2015 sa v tomto prípade nepoužije. Zoznam poskytovateľov je zverejnený na stránke Národného bezpečnostného úradu SR

(14. 07. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov