Ústredný portál verejnej správy

Inštalácia balíčka aplikácií

Vážení používatelia portálu,

v prípade, že chcete využívať svoj občiansky preukaz s čipom (eID kartu) na elektronickú komunikáciu, okrem bezpečnostného osobného kódu BOK, nahratých certifikátov a čítačky čipových kariet, potrebujete vo vašom počítači aj príslušné softvérové vybavenie. Ovládače k čítačkám čipových kariet Gemalto, Bit4id, aplikáciu na prihlásenie eID klient a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis D.Suite/eIDAS (Obr. 1), si už môžete stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru, ktorý je najnovšie dostupný v sekcii „Na stiahnutie“ (zatiaľ pre operačný systém MS Windows). V prípade, že nemáte záujem o využitie inštalácie všetkých aplikácií prostredníctvom jedného inštalačného súboru, môžete si uvedené aplikácie aj naďalej stiahnuť a nainštalovať jednotlivo. Najčastejšie otázky a odpovede k občianskemu preukazu s čipom...

instalacia

Obr. 1 - Inštalácia balíčka aplikácií, dostupné komponenty

(12. 08. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov