Ústredný portál verejnej správy

Platnosť kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis

Vážení používatelia,

pre korektné použitie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) je potrebné mať vydaný platný kvalifikovaný certifikát. Platnosť kvalifikovaného certifikátu môže byť ukončená pred uplynutím doby platnosti zrušením certifikátu na žiadosť držiteľa certifikátu alebo jeho vydavateľa.

Aplikácia na vytváranie KEP na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk (ÚPVS) umožňuje podpisovať aj v prípade, ak kvalifikovaný certifikát bol zrušený (revokovaný).

Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste si po podpísaní podania/dokumentu platnosť kvalifikovaného certifikátu pred odoslaním overili cez funkciu elektronickej schránky „Overiť podpisy" alebo „Detail podpisu". Inštruktážny videonávod...

Ak totiž odošlete podanie podpísané so zrušeným kvalifikovaným certifikátom, úrady ho môžu zamietnuť alebo odložiť, pričom v niektorých konaniach nie sú povinné o odložení informovať. 

Ďalej odporúčame, ak vám Aplikácia pre eID zobrazí upozornenie o potrebe vydania nových certifikátov, aby ste postupovali podľa pokynov a nechali si vydať nový (platný) kvalifikovaný certifikát

Súvisiace informácie:

(12. 05. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov