Ústredný portál verejnej správy

Dotácie na energie

Vážení používatelia,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytne podnikom dotácie na pokrytie  dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Žiadosti je možné predkladať od 1. decembra 2022 do 22. decembra 2022.

Oprávneným príjemcom dotácie môžu byť mikro, malé, stredné a aj veľké podniky. Kto a na čo má nárok? Aká je výška poskytovanej pomoci?

Žiadosť je možné predložiť výlučne v elektronickej podobe, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, prostredníctvom online formulára s názvom „Podávanie žiadosti o preplatenie nákladov na energie (elektrina, plyn)“, ktorý nájdete cez Ústredný portál verejnej správy.
K žiadosti nie je potrebné pripájať žiadne prílohy.

Upozornenie:
Ak máte viac prevádzok, je potrebné podať žiadosť za každú jednu prevádzku samostatne.
Ak vás zastupuje splnomocnenec, žiadosť musí  byť odoslaná z vašej elektronickej schránky, teda z elektronickej schránky žiadateľa. Odporúčame vám pozrieť si „Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou“.

Všetky návody, dokumenty a dôležité informácie nájdete priamo na špeciálnej podstránke Ministerstva hospodárstva SR.

V prípade ďalších otázok sa, prosím, obráťte priamo na tel. č. +421 918 672 375 alebo na e-mail energodotacie@mhsr.sk.

Ak máte otázku súvisiacu s portálom slovensko.sk (ohľadom elektronickej schránky a pod.), kontaktujte, prosím, naše Ústredné kontaktné centrum.

(01. 12. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov