Ústredný portál verejnej správy

Doložka o autorizácii listinného rovnopisu

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že od 17. februára 2021 bude v prostredí elektronickej schránky na ÚPVS (slovensko.sk) dostupná nová funkcia vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (EÚD). Je určená pre orgány verejnej moci (OVM) - menšie inštitúcie (napr. obce, školy).

Táto funkcia poskytuje OVM možnosť vytvorenia a vytlačenia listinného rovnopisu úradného rozhodnutia priamo z elektronickej schránky inštitúcie, a to v prípade, že adresát nemá schránku aktivovanú na doručovanie.

Viac informácií o podmienkach, ktoré potrebujete spĺňať, nájdete v súvisiacom článku, alebo:

Taktiež uvádzame zoznam inštitúcií, ktoré budú mať funkciu vytvorenia listinného rovnopisu dostupnú automaticky od 17. februára 2021 (počas dňa) v elektronických schránkach (bez potreby žiadosti o pridelenie špeciálnej roly).

(16. 02. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov