Ústredný portál verejnej správy

Ďakujeme, že ste sa zapojili do testovania

Vážení používatelia,

vo februári 2019 ste mali príležitosť zúčastniť sa na testovaní  funkcií novej verzie elektronickej schránky. Cieľom online prieskumu bolo zapracovanie používateľských preferencií do vývoja funkcie nastavovanie pravidiel pre správy a vytvorenie novej „hlavičky“ v prostredí e-schránok.  

Klikateľný test bol vytvorený Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej len NASES) v spolupráci s dizajnérmi, ktorí sa zaoberajú testovaním používateľskej prívetivosti. Pri vypĺňaní tohto typu testu neexistovala správna odpoveď. Používatelia mali kliknúť na funkcie, ktoré vyhodnotili ako správne riešenie na konkrétne úlohy, čím potvrdili správnosť alebo nesprávnosť dizajnérskych návrhov. Záver testovania funkcií je preto pozitívny.

Základné údaje vyplývajúce z testovania:

Celkový počet testovaní 442, pričom priemerná dĺžka trvania testu bola 3:34 min.

Testovanie bolo najzaujímavejšie pre fyzické osoby a právnické osoby, najmenší záujem bol zo strany orgánov verejnej moci (Obr. 1).

Percentuálny pomer testujúcich subjektov

Obr. 1 – Percentuálny pomer testujúcich subjektov

Okrem intuitívneho klikania mohli účastníci jednotlivé funkcie aj komentovať, pričom väčšina komentárov priniesla pozitívnu spätnú väzbu a zaujímavé podnety na zlepšenie (Obr. 2).

Percentuálne vyjadrenie komentárov

Obr. 2 – Percentuálne vyjadrenie komentárov

NASES ďakuje všetkým účastníkom testovania a naďalej pokračuje v snahe skvalitniť a zjednodušiť prácu s elektronickou schránkou. V prípade, ak máte akékoľvek podnety alebo by ste sa radi zúčastnili ďalších testovaní, kontaktujte nás, prosím, na  e-mailovej adrese lepsieschranky@nases.gov.sk.

Poznámka: Učasťou na testovaní dávate súhlas so spracovaním osobných údajov na účely testovania (GDPR).

(20. 02. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov