Ústredný portál verejnej správy

COVID-19: Potrebné informácie

Vážení používatelia,

zachovajme pokoj, rešpektujme opatrenia autorít a buďme ohľaduplní a empatickí, eliminujme kontakt s ostatnými ľuďmi v obchodoch a na iných verejných priestranstvách, nosme rúška a chráňme tak seba a ostatných. Správajme sa zodpovedne, nešírme neoverené správy, zbytočne nezaťažujme lekárov a  zdravotníckych pracovníkov, zdržiavajme sa najmä doma, dodržiavajme prísnu hygienu a spoločne tak minimalizujme šírenie kvapôčkovej nákazy.

Zriadilo sa ľahko zapamätateľné OSSN číslo (One Smart Star Number) *0123, ktoré smeruje na infolinku 0800 221 234 Národného centra zdravotníckych informácií pre koronavírusové ochorenie a vytvorila sa nová webová stránka Koronavírus na Slovensku (Obr. 1) a aj bezplatná Star Phone aplikácia - sekcia CORONAVIRUS (Obr. 2), ktorá uľahčuje prístup k všeobecným informáciám a dôležitým číslam a je dostupná v Apple Store (pre iOS) a Google Play (pre Android).

Ďalej je k dispozícii chatbot - automatizovaná konverzácia, ktorá dokáže zodpovedať najčastejsie otázky ohľadom COVID-19 a alokovať tak operátorov iba na vážne prípady, ktoré si vyžadujú priamy telefonický kontakt.


*0123

www.korona.gov.sk

 

Obr. 1 - Nová webová stránka Koronavírus na Slovensku - www.korona.gov.sk

 

COVID19

 

Obr. 2 - Star Phone aplikácia - sekcia CORONAVIRUS

Aké opatrenia momentálne v súvislosti s COVID-19 na Slovensku platia?
Čo robiť a čo nerobiť v domácej karanténe?
Koho môžete telefonicky kontaktovať v prípade potreby?
Ako môžu pomôcť IT firmy?

Všetky ďalšie potrebné informácie a preventívne opatrenia nájdete na nižšie uvedených webových sídlach:

Varovanie pred šírením škodlivého kódu

Upozorňujeme používateľov, aby neotvárali podozrivé odkazy a prílohy zaslané e-mailom od neoverených odosielateľov, ktorí sa pod zámienkou autority snažia vylákať osobné údaje, finančnú platbu alebo obsahujú škodlivú prílohu.
Varujeme aj pred podozrivými webovými stránkami distribuujúcimi malvér cez aplikácie podobajúce sa na tzv. interaktívne mapy výskytu COVID-19.
Ďalej sa objavujú aj rozličné webové stránky rozširujúce dezinformácie s cieľom vyvolania paniky alebo kvôli zvýšeniu návštevnosti škodlivej webovej stránky.

Odporúčame preto využívať iba známe a overené služby, napríklad platformu YouTube alebo mapu založenú na platforme ArcGIS.

(15. 03. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov