Ústredný portál verejnej správy

IT FIRMY POMÁHAJÚ SLOVENSKU

V spolupráci s MIRRI priebežne zverejňujeme zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov.
Výzva je primárne určená na pomoc vo forme zvýhodneného alebo bezplatného poskytnutia technológií, riešení, skúseností, know-how, prípadne konzultácií (tele konferencie, online konzultácie a virtuálne vzdelávanie, atď.) pre koronavírusom zasiahnuté subjekty. 

Jednotlivé ponuky nájdete rozdelené podľa vášho pôsobiska:


V prípade záujmu o zapojenie sa do výzvy, prosím, kontaktujte redakciu slovensko.sk na e-mail redakcia@nases.gov.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak to nie je naozaj nevyhnutné, vyhnite sa osobnej návšteve úradov, využite možnosti elektronického vybavovania cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a cez elektronické schránky alebo cez špecializované portály, prípadne sa ohľadom využitia elektronických služieb telefonicky informujte na infolinke kontaktného centra ÚPVS +421 2 35 803 083. 

  • Základné kroky na to, aby ste mohli portál využívať na elektronickú komunikáciu s úradmi nájdete v sekcii Ako začať.
  • Technické informácie k aplikáciám potrebným pre funkčný chod elektronickej komunikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.  
  • Zverejnené používateľské príručky, manuály a návody riešenia modelových situácií nájdete v sekcii Návody a postupy.