Ústredný portál verejnej správy

Čo je to „Životná situácia" na portáli slovensko.sk?

Uzavretie manželstva, narodenie dieťaťa či kúpa nehnuteľnosti. Aj takýmito životnými situáciami si prechádzame v rôznych etapách života. Spomínané životné situácie sú však často spojené nielen s množstvom radosti, ale nezriedka aj s úradnými povinnosťami, na ktoré je potrebné myslieť. Ako si ich vybavovanie uľahčiť?

Komunikujte so štátom elektronicky

Dnes je zrejmé, že v rámci riešenia rôznych životných situácií sa nevyhneme komunikácii so štátom. Vybavovanie potrebných záležitostí môže prebiehať osobne na úradoch či v klientskych centrách alebo formou využitia elektronických služieb štátu. Elektronická forma komunikácie má, samozrejme, svoje výhody. Nielenže šetríte svoj čas, ale väčšina správnych poplatkov je pri elektronickom podaní o polovicu nižšia. Navyše elektronické podanie môžete vykonať z akéhokoľvek miesta a bez časového obmedzenia, s eID kartou, čítačkou, počítačom s prístupom na internet a príslušným softvérom.

Kliknite na Životné situácie, vyberte oblasť a konkrétnu udalosť.Obr. 1 - Ilustračný obrázok - Čo je „Životná situácia" na portáli slovensko.sk

Životné situácie na slovensko.sk

Cieľom portálu slovensko.sk je zabezpečiť jednoduchý a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám štátu. V rámci riešenia rôznych životných situácií je preto na portáli slovensko.sk dostupná záložka s názvom „Životné situácie“, kde nájdete praktické informácie o vybranej životnej situácii (udalosti). Je umiestnená v pravom hornom rohu, na úvodnej stránke portálu (Obr. 2).

Obr. 2 - Životné situácie na úvodnej stránke portálu

                                                                      Obr. 2 - Životné situácie na úvodnej stránke portálu

Sekcia „Životné situácie“ obsahuje celkovo 14 okruhov najčastejších životných situácií, ktoré riešite v rámci bývania, cestovania, financií, rodiny či zamestnania (Obr. 3).

Obr. 3 - Prehľad tém životných situácií

                                                                      Obr. 3 - Prehľad tém životných situácií

Životná situácia – ako sa zorientovať?

  1. Na úvodnej stránke portálu si vyberte záložku „Životné situácie“ (Obr. 2).
  2. Vyberte požadovanú oblasť, v ktorej kompetencii sa váš problém alebo vyhľadávaná informácia nachádza (na ukážku vyberáme Rodina a vzťahy) (Obr. 4).

Obr. 4 - Výber témy Rodina a vzťahy

                                                                       Obr. 4 - Výber témy Rodina a vzťahy"

    3.    Vyberte si konkrétnu životnú situáciu (na ukážku vyberáme Narodenie) (Obr. 5).

Obr. 5 - Výber témy Narodenie

                                                                    Obr. 5 - Výber témy „Narodenie" 

    4.  Po rozkliknutí časti „Narodenie“ vás portál presmeruje na stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa povinností
         pred narodením dieťaťa či povinností po narodení dieťaťa (Obr. 6).

 Obr. 6 - Obsah témy Narodenie

 Obr. 6 - Obsah témy „Narodenie"

Poznámka 1.
V prípade, že to daná životná situácia umožňuje, portál vám ponúkne zoznam konkrétnych elektronických služieb, vďaka ktorým vybavíte službu online. Pokiaľ to situácia neumožňuje, v texte nájdete iné spôsoby na jej vyriešenie.

Poznámka 2.
Na úvodnej stránke portálu slovensko.sk sú k dispozícii aj tzv. dlaždice. Tie predstavujú samotné elektronické služby, ktoré sú rozdelené na základe číselníka. Pri vybraných „dlaždiciach“ sa k informačným textom (životným situáciám) dostanete aj prostredníctvom funkcie „Viac info“ (Obr. 7).

Obr. 7 - Možnosti výberu Životných situácií

                                                                     Obr. 7 - Možnosti výberu „Životných situácií"

Súvisiace:

(29. 06. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov