Ústredný portál verejnej správy

Chystáte sa osobne na úrad? Rezervujte si termín elektronicky

Vážení používatelia,

v priebehu mája 2021 Ministerstvo vnútra SR postupne po jednotlivých krajoch sprístupnilo možnosť elektronickej rezervácie termínu a času osobnej návštevy ďalších úradov v podobe tzv. Univerzálneho rezervačného systému.

Zatiaľ čo doposiaľ bolo možné si elektronicky zarezervovať konkrétny termín a čas osobnej návštevy len na dopravných inšpektorátoch, od mája je možné túto službu využívať aj v prípade návštev katastrov a oddelení dokladov.

Systém je nastavený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť si rezerváciu na pracovisku v dostupnosti 50 km od miesta svojho trvalého pobytu. Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle informuje aj o príprave pridania ďalších úradov do rezervačného systému.

Čo potrebujete vedieť k úspešnému využitiu elektronickej rezervácie termínu a času?

  • Na rezerváciu nie je potrebné využitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
  • Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku, a ten mu vytlačí lístok s poradovým číslom.
  • PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe Ministerstva vnútra SR...

Tip na zjednodušenie: Pokiaľ si potrebujete vybaviť nový občiansky preukaz, okrem osobnej návštevy oddelenia dokladov existuje aj jednoduchší spôsob.

V prípade, ak už máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, poznáte svoj BOK kód, máte nahraté platné certifikáty k podpisu, už ste vedený v databáze Ministerstva vnútra SR (vaša fotografia a podpis) a tieto záznamy nie sú staršie ako 5 rokov, môžete namiesto osobnej návštevy oddelenia dokladov využiť aj 
elektronické vybavenie občianskeho preukazu. Službu môžu využiť tí občania, ktorí menia občiansky preukaz z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo ukončenia jeho platnosti. Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii „Vybavujem občiansky preukaz elektronicky“. 

Súvisiace:

 

(22. 06. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov