Ústredný portál verejnej správy

Certifikáty pre KEP vybavíte momentálne iba elektronicky

Vážení používatelia,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prijalo od 5. októbra 2020 až do odvolania v súvislosti s núdzovým stavom viaceré opatrenia. Prehľad všetkých opatrení nájdete v tlačovej správe ministerstva.

Niektoré obmedzenia sa týkajú aj okresných úradov a klientskych centier. Na oddeleniach dokladov nebudú v uvedenom období osobne vydávať certifikáty pre elektronický podpis (KEP). Na tento účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba cez Aplikáciu pre eID, ktorá slúži na prihlasovanie a je dostupná v sekcii „Na stiahnutie“ samostatne alebo ako súčasť Inštalačného balíčka aplikácií (obsahuje aj ovládače k čítačke čipových kariet a aplikáciu k podpisovaniu).

K vydaniu certifikátov online budete potrebovať:

  • prístup na internet
  • počítač s operačným systémom Windows, macOS alebo Linux
  • čítačku čipových kariet a ovládače k nej
  • nainštalovanú Aplikáciou pre eID
  • občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o povolení na pobyt s elektronickým čipom (eID)
  • aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK)

Postup k online vydaniu certifikátov v skratke:

1. Ak nemáte spustenú Aplikáciu pre eID:

Vložte občiansky preukaz do čítačky. Aplikácia automaticky zistí prítomnosť a stav certifikátov v čipe občianskeho preukazu. Zadáte BOK a po zistení stavu certifikátov postupujte podľa pokynov aplikácie.

2. Ak máte spustenú Aplikáciu pre eID:

Prejdite myšou na ikonu Aplikácie pre eID a kliknite pravým tlačidlom myši. Otvorí sa menu, kde zvoľte „Vydať certifikáty“. Aplikácia následne vyzve na vloženie občianskeho preukazu do čítačky. po zistení stavu certifikátov postupujte podľa pokynov aplikácie.

Ak ste si nestiahli vyššie spomenutý Inštalačný balíček aplikácií, po úspešnom vydaní certifikátov si stiahnite už len aplikáciu k podpisovaniu (D.Suite/eIDAS), ktorá je dostupná v sekcii „Na stiahnutie“ a váš kvalifikovaný elektronický podpis môžete začať využívať pri elektronickej komunikácii.

Súvisiace:

(09. 10. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov