Ústredný portál verejnej správy

Ako zaslať úradu všeobecné podanie?

Vážení používatelia,

chcete poslať úradu podanie, ku ktorému neexistuje špeciálna služba? Prihláste sa na portál a adresujte mu všeobecné podanie, ktoré umožňuje zaslanie potrebných dokumentov príslušnému orgánu verejnej moci. 

                                                                                                                                                                            (Ilustračný obrázok – Ako zaslať úradu všeobecné podanie)

                                                                          (Ilustračný obrázok – Ako zaslať úradu všeobecné podanie)

Postup

  1. K všeobecnému podaniu sa dá dostať dvoma spôsobmi. Na titulnej stránke portálu môžete kliknúť na tlačidlo „Všeobecná agenda“ , ktoré je umiestnené na stránke vpravo (Obr.1 - Všeobecná agenda) alebo začnite prihlásením sa do svojej elektronickej schránky. Po prihlásení kliknite na vyznačené zelené tlačidlo „Vytvoriť správu“ umiestnené v ľavom hornom rohu elektronickej schránky. (Obr. 2 – Vytvoriť správu) a prejdite na „Všeobecné podanie“ (Obr. 3 – Výber služby „Všeobecné podanie“).

                                  Obrázok vysvetľuje, kde je umiestnené tlačidlo                         

 (Obr.1 - Všeobecná agenda)

 

 

                                                        Obrázok vysvetľuje ako vytvoriť správu v elektronickej schránke.                                                                                                    (Obr. 2 – Vytvoriť správu)

 

                  Obrázok vysvetľuje, kde sa nachádza tlačidlo

 

(Obr. 3 – Výber služby „Všeobecné podanie“)

 

2. Dostanete sa na stránku, kde môžete vyhľadať konkrétny úrad, ktorému potrebujete zaslať všeobecné podanie. Stačí, ak začnete vpisovať začiatok názvu. Úrad/inštitúcia sa nazýva aj ako poskytovateľ služby. (Obr. 4 – Výber úradu/inštitúcie).

  

Obrázok vysvetľuje, ako vyberiete úrad/inštitúciu. 

(Obr. 4 – Výber úradu/inštitúcie)

  

3. Následne kliknite na tlačidlo „Prejsť na službu“ (Obr. 5 – Tlačidlo), ktoré vás presmeruje na formulár všeobecného podania vo vašej elektronickej schránke.

Obrázok zobrazuje tlačidlo

(Obr. 5 – Tlačidlo)

4. Vyplňte predmet a text, kde konkrétne vysvetlíte, čo od úradu požadujete. Následne dokument podpíšete. (Obr. 6 – Podpis dokumentu).

 

Obrázok vysvetľuje, kde sa nachádza tlačidlo na podpis elektronického dokumentu.

 

(Obr. 6 – Podpis dokumentu)

 

5. V sekcii „Prílohy“ (Obr. 7 – Výber príloh) môžete nahrať a taktiež podpísať príslušnú prílohu, ak je to potrebné.

Obrázok zobrazuje, kde je potrebné nahrať prílohu.

(Obr. 7 – Výber príloh)

 

6. Odošlite podanie. Následne vám bude zaslané potvrdenie o doručení, ktoré informuje, že váš dokument bol doručený príslušnému úradu. Bude vám tiež zaslaná/doručená doručenka s informáciou, že vaša správa bola úspešne doručená. Pre ďalšiu komunikáciu s úradom si príslušný úrad musí overiť, či je vaša elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Ak nie, a chcete si ju aktivovať, môžete tak urobiť pomocou návodu. Ak elektronickú schránku nemáte aktivovanú na doručovanie, potvrdenie vám bude doručené listinne.
(Obr. 8 – Potvrdenie o doručení).

 

Obrázok zobrazuje potvrdenie o doručení elektronického dokumentu.

(Obr. 8 – Potvrdenie o doručení)

(31. 10. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov