Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Námestovo

Námestovo

Základné údaje
Okres Námestovo nazývaný Biela Orava je najsevernejším okresom Slovenska s rozlohou 690 km2. Na severe ho ohraničuje hranica s Poľskou republikou a horský masív Oravské Beskydy (Babia Hora - 1723 m), na juhu Oravská Magura (Budín - 1221 m, Magurka - 1112 m). Pramení tu rieka Biela Orava, ktorá ústi do Oravskej priehrady. Chránená krajinná oblasť Horná Orava (CHKO) pokrýva celú severnú časť Oravy s Oravskou priehradou a tvorí so Zywieckym parkom krajobrazowym a Babiogorskym parkom narodowym v Poľsku bilaterálne chránené územie. V CHKO ležia národné prírodné rezervácie Paráč, Babia Hora (ihličnaté pralesy, kosodreviny, horské lúky s pestrou faunou a flórou), Piľsko, Sosnina, Spálený grúnik, Klinské rašelinisko (hodnotné spoločenstvá rastlín a živočíchov), prírodné rezervácie Javorinka (zasahuje z CHKO Kysuce), Beňadovské rašelinisko, Mútnianska píla, Rudné, Ťaskovka, národné prírodné pamiatky Slanický ostrov umenia, Vtáčí ostrov (ornitologická rezervácia), Hviezdoslavova aleja a náučné chodníky Slaná voda - Babia Hora, Oravská priehrada. Na Slanej vode sa nachádza jódo-brómo-chlórová voda, liečivá pre choroby kožné, dýchacích ciest a štítnej žľazy. V r. 1863 - 1918 boli na Slanej vode kúpele. V okrese je 20 poľovných revírov.

Biela Orava ponúka návštevníkom nádhernú prírodu s čistým vzduchom, osviežujúci pobyt pri vodných plochách s rybolovom a vodnými športami, poľovačky na jeleňa a medveďa, zber lesných plodín, pešiu turistiku rôznej náročnosti, cykloturistické výlety, výhliadkovú cestu historickou lesnou úvraťovou železnicou v Oravskej Lesnej (Tanečník). Oravská priehrada s rozlohou 35 km2 je najväčšou vodnou plochou na Slovensku, stala sa dominantou Bielej Oravy, je vyhľadávaným rekreačným a športovým strediskom. Ubytovanie tu ponúka 12 hotelov, chaty, 2 kempy. Všetkých ubytovacích zariadení je 26. Výhliadková plavba loďou zo Slanickej Osady na Slanický ostrov umožňuje vidieť expozíciu ľudového umenia Oravy v kostole a lapidárium na ostrove. Sú tu dobré podmienky pre člnkovanie, jachting, vodné bicyklovanie, potápanie a windsurfing, v zime pre lyžiarsku turistiku i rekreačné lyžovanie. Úspešne sa rozvíja vidiecky turizmus s ponukou pobytu na gazdovskom dvore vo Vasiľove, Novoti a s miestnymi gastronomickými špecialitami. Národnou kultúrnou pamiatkou je lesná úvraťová železnica Chmúra-Tanečník v Oravskej Lesnej, 14 kostolov, kaplniek, 7 kúrií a Hviezdoslavova hájovňa v Oravskej Polhore. Obyvatelia zachovávajú mnohé tradičné ľudové zvyky, spevy, tance, kroje, remeselnícku výrobu i známu horalskú pohostinnosť. Rozvoj turizmu podporuje ICN, a.s., Námestovo, Orava Tour, Miro Tour, Univerzal Slovakia, GH Company, hotely a zariadenia CR.

Hospodárska štruktúra okresu Námestovo sa za ostatných desať rokov zmenila. Zanikli štátne podniky ZVT, OPP, OSP, Makyta sa transformovala na a. s., zamestnávateľmi sú elektrotechnický závod Punch Campus, ZŤS Strojárne, United Elektronics, Drevodom, Coop Jednota, PST Slovakia, WLP Oravská Lesná, CRT electronic, Trade engineering, Akord, Bortex, Sravpoč, 25 stavebných firiem, 27 poľnohosp., z toho 14 družstiev, lesné združenia, urbáre i Štátne lesy. Celkove pôsobí v okrese 2634 podnikateľských subjektov, z toho 1883 živnostníkov. V okrese sú 4 banky, ktoré majú 10 stredísk a 3 bankomaty. Zmenární je 6. Okres Námestovo má 56 262 obyvateľov a mieru nezamestnanosti 12,22 %.

Vstredoveku okres Námestovo pokrývali ihličnaté lesy, v ktorých Oravské panstvo ťažilo drevnú hmotu a vyvážalo po oravskej pltnici. Klčoviská využívali obce dolnej Oravy na pasienky. Stará obchodná cesta sa v Tvrdošíne vetvila do Polhorskej doliny a Žywca. Popri tejto ceste boli usadlosti na oddych a občerstvenie. Zemepáni Thurzovci podporovali na svojom panstve valaskú kolonizáciu. Medzi prvé obce Bielej Oravy patrili Lokca a Vasiľov. Z najstaršieho mapového zobrazenia soľných prameňov na Slanej vode v r. 1550 vieme o Rabči, Bobrove, Zubrohlave, Slanici, Oravskej Polhore a Osade. Proces osídľovania dedín trval do r. 1752, kedy bolo založené Beňadovo. Obce boli valaské alebo sedliacke, v Podbeskydskej brázde kopaničiarske. Pohraničné obce Bielej Oravy sa nazývajú aj goralské (ľudová kultúra, nárečie). Thurzovci a ich potomkovia do r. 1650 boli protestanti, preto aj farnosti v Lokci (1594) a Námestove (1612) boli evanjelické. Prvá katolícka farnosť bola založená v r. 1656 v Rabčiciach. V r. 1655 - 1659 sa dopúšťala násilia proti katolíckym veriacim skupina Mateja Klinovského z Klina, podporovaná županom Š. Thökölym, účastníkom Wesselényiho sprisahania proti cisárovi. Dokonca M. Klinovský ozbíjal aj sprievod poľského kráľa J. Kazimíra, ktorý tadiaľto utekal po prepadnutí Poľska Švédmi. V Babej Hore sa vždy pohybovali zbojníci, prepadávali salaše, kupcov i pocestných. V zbojníckych skupinách boli Slováci, Poliaci i Moravania. Vrch medzi rabčickým, rabčianským a zubrohlavským chotárom nazývali Zbojnícky, ale zbojníci sa zdržiavali aj na Mrdolovej poľane. Niekedy zbojníci zašli až do Lokce, ozbíjali krčmára, richtára, bohatšie usadlosti a zmizli do Poľska. V r. 1672 sa šoltýsi dedín zapojili do Pikovho sedliackeho povstania, ktoré cisárski vojaci potlačili a účastníkov kruto popravili. I potom dediny prepadávali a drancovali cisárski vojaci. V Bielej Orave bola reformácia potlačená. V r. 1683 prechádzali Oravou Litovci a mnohé dediny vypálili. V Lokci zhorel kostol s archívom zemianskych rodov. V r. 1687 bol na Orave hlad, mor dobytka a v septembri strašné povodne. Za Rákóczyho povstania v r. 1703 - 1709 boli farnosti v Zubrohlave (artikulárna od 1681) a Lokci evanjelické a farnosti v Rabčiciach a Námestove rímsko-katolícke. Po potlačení povstania vyhnali evanjelických kňazov. Zamrznuté roky 1715 - 1716 sprevádzala neúroda a hladomor. Z Bielej Oravy odišlo 630 ľudí na Dolnú zem. V r. 1739 sa rozšíril čierny mor z Poľska, na ktorý zomrelo 1436 ľudí. Obyvatelia sa zaoberali dobytkárstvom, ovčiarstvom, pltníctvom, ťažbou dreva, drevospracujúcimi remeslami, kožušníctvom, pláteníctvom,tkáčstvom, výrobou ľanového oleja, obchodom. V 17. stor. v Hámroch a Osade vyrábali železo hámorníci Hámerníkovci. Drevené uhlie na spracovanie železnej rudy sa pálilo v zubrohlavskom chotári. Okolo r. 1740 začali pestovať zemiaky. V r. 1728 dostali Hornooravci od uhorského snemu výsadu na obchod s plátnom, preto 18. a 19. stor. boli v Bielej Orave zlatým vekom pláteníctva. V produkcii domáceho plátna bola Orava druhá za Spišom. Námestovo, Zubrohlava, Bobrov, Slanica, Ústie, Osada, Oravská Jasenica a ďalšie bohatli z obchodu s plátnom. Plátenníci predávali plátno v Bulharsku, Sedmohradsku, na Balkáne, v Egypte, Turecku, Ukrajine, Jeruzaleme atď. V r. 1869 založili v Námestove Hornooravský kupecký spolok a r. 1884 Priemyselný spolok hornooravských plátenníkov a plátnopriemyselníkov, ktorý mal 200 členov. Po zrušení poddanstva obce uzavreli s Oravským panstvom urbárne zmluvy. V obciach sa vytvorili združenia vlastníkov lesa (urbárne spolky), ktoré hospodárili do roku 1958 a činnosť obnovili v r. 1991. V r. 1875 boli v Zákamennom a Oravskej Polhore vybudované parné píly na spracovanie dreva. Drevo zvážali furmani, splavovali ho plťami cez tajchy na Bielej Orave, potom po Orave a Váhu. Oravský komposesorát v r. 1914 - 1925 vybudoval v chotároch Lokce, Lomnej, Mutného, Oravskej Lesnej a Zákamenného lesnú železnicu na prepravu dreva. V r. 1864 - 1884 ťažil drevo na celej Orave A. Popper z Viedne, neskoršie Popperovci z Bytče. Pôsobil tu významný lesmajster W. Rowland. V Bielej Orave bolo silné vysťahovalectvo za prácou do Ameriky. V jeseni 1918 boli v obciach a mestách rabovačky židovských obchodov, krčiem, notárskych úradov, rozšírila sa chrípka (španielka) a týfus. V r. 1923 - 1934 sa z okresu vysťahovalo 1537 ľudí. Za Slovenského štátu chodili na roboty do Nemeckej ríše. Po r. 1920 zakladali knižnice a spolky: Červený kríž, dobrovoľné hasičské spolky, konfesionálne spolky katolícke a židovské, Roľnícka beseda, Okresné pasienkové spoločenstvo, spolky poľovnícke, Matica slovenská, včelárske, rybárske, remeselnícke, Spolky pre chov poštových holubov, Orol, Sokol, Klub turistov, Okresná starostlivosť o mládež, Liga proti tuberkulóze. Počas oslobodzovacích bojov v okolí Slanice, Ústia, Námestova a Bobrova stál front 9 týždňov, preto boli veľmi zničené bombardovaním. Po oslobodení chodievali chlapi z Bielej Oravy za prácou na Ostravsko a do priemyselných centier. JRD zakladali v r. 1950 - 1980 a vznikali závody elektrotechnické, strojárenské, textilné, drevárske. V r. 1940 - 1953 bola vybudovaná Oravská priehrada na miestach kedysi plátenníckych obcí Slanica, Osada, Hámre a Ústie, z ktorých odišlo vyše 900 rodín na južné Slovensko a do českého pohraničia. V r. 1970 sa na Oravskej priehrade konali IV. Majstrovstvá Európy v jachtingu, v r. 1999 a 2003 Majstrovstvá Európy v rýchlych motorových člnoch Formuly 1000.

Biela Orava patrila do Dolného okresu Oravskej župy, v r. 1777 sa vytvoril okres Námestovo a trval do r. 1960. V r. 1960 - 1996 patrila Biela Orava do okresu Dolný Kubín, od r. 1996 opäť do okresu Námestovo. Od r. 2004 je sídlom Obvodného úradu, Obvodného pozemkového úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Daňového úradu, Katastrálneho úradu a Okresného súdu. Námestovský subdekanát má 20 rím. kat. farností. V okrese je 26 ZŠ, 7 stredných škôl, poliklinika, 7 obvodných zdravotných stredísk, 9 lekární. Okres Námestovo je členom Združenia miest a obcí Bielej Oravy, ZMOSu, Regiónu Tatry (od r. 1993) a združenia Euroregión Tatry. V Novom Targu otvorili Dom poľsko-slovenskej spolupráce ET. Na Oravskej priehrade sa konalo slovensko-poľské kultúrne podujatie "Európa bez hraníc". Združenie Babia Hora (Oravská Polhora, Bobrov, Zubrohlava, Sihelné, Rabča, Rabčice, Klin) spolupracuje so Stowaryscem Gmin Babiogorskich na rozvoji cezhraničnej dopravnej infraštruktúry. S Oravskou Lesnou, Trstenou a gminou Jablonka zastrešujú projekt výstavby oravskej cyklomagistrály, spájajúcej Oravu, Kysuce, Liptov a Jablonku. Obce v povodí Polhoranky sú zapojené do projektu odkanalizovania a intenzifikácie ČOV v Námestove. Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Mutné, Novoť, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vavrečka a Zubrohlava sú členmi Euroregiónu Beskydy. Združenie vytvorilo webstránku stredísk CR v Bielej a Čiernej Orave. Región Biela Orava je zapojený do Strategického plánu regiónu Orava so zámerom rozvoja CR, podpory malého a stredného podnikania, služieb, priemyslu, drevovýroby, poľnohospodárstva a dobudovania infraštruktúry v obciach (komunikácie, ČOV, kanalizácia, plynofikácia). V goralských obciach sa rozpráva goralským dialektom. V okrese je mesto Námestovo a 23 obcí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť