Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lokca

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Oravskej kotliny na sútoku Hruštínky a Bielej Oravy, v Hruštínskom úvale. Lokca je najstaršou obcou Zamaguria. Prvá písomná zmienka je z r. 1554. Kostol a cintorín tu bol v r. 1550, farnosť a školu založili v r. 1594. V r. 1665 drevený kostol predali Babínčanom, v obci postavili murovaný kostol. V r. 1683 dedinu vypálili Litovci, zhorel aj kostol, v ktorom boli armalesy zemanov Lokčianskych. J. Lokčiansky slúžil v Caraffovej armáde r. 1688, v r. 1704 prešiel k Rákóczymu. V zamrznutých r. 1715 - 1716 opustilo dedinu 71 rodín a dobytok vyhynul na mor. V r. 1728 odišlo 28 rodín. Počas čierneho moru v r. 1739 zomrelo 359 ľudí, počas moru v r. 1831 zomrelo 70 ľudí. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom, drevorubačstvom, pltníctvom, tkáčstvom, krpčiarstvom, výrobou liatych zvoncov. V r. 1849 sa bili košútovskí honvédi s hurbanovými dobrovoľníkmi na Poľanke. Urbár založili v r.1867. V r. 1871 - 1945 sídlo Obvodného notárskeho úradu. Poštový úrad založili v r. 1882. V r. 1890 - 1929 - vysťahovalectvo. V r. 1917 postavili lesnú železnicu s odbočkou do Mútneho. V I. svet. vojne padlo 59 Lokčanov. V r. 1918 rabovali obchody a na jeseň vypukla chrípka španielka. V r. 1932 otvorili v obci zdravotné stredisko, v r. 1935 polovica obce vyhorela. Od konca 19. stor. do r. 1945 bola v obci rómska osada pri Poľanke, počas prechodu frontu ju úplne zničili bombardovaním. Od r. 1969 zamestnávateľom bola SEZ, JRD založili v r. 1973. Ochotnícke divadlo hrajú od 1922, majú dychovku Kyčera. Pamätihodnosti: rím. kat. renesančný kostol Najsvätejšej Trojice z 1665, rozšírený a barokizovaný v 18. stor., socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1751. Šport: TJ Sokol od r. 1946, futbal, atletika, lyžovanie, športový areál pod Klincom, lyžiarsky vlek za Kýčerou. Podujatie: furmanské preteky Lokčianska podkova.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť