Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Bratislava - Čunovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bratislava - Jarovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bratislava - Petržalka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bratislava - Rusovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci