Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2
Bratislava - Staré Mesto
81285

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/208 37 505, 595 32 505
Fax:  02/52926596

Register trestov Generálnej prokuratúry SR

Kvetná 13
814 23 Bratislava

GPSR@genpro.gov.sk
https://www.genpro.gov.sk/register-trestov/kontakt-a-uradne-hodiny-1ded.html

Tel.: 02/554 25 649, 02/208 37 129, 02/208 37 133

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam