Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2
Bratislava - Staré Mesto
81285

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/208 37 505, 595 32 505
Fax:  02/52926596

Krajská prokuratúra Nitra

Damborského č. 1

949 66 Nitra 1

 

Tel.: 037/6522730

Fax: 037/652 27 26

 

e- mail: kpnitra@genpro.gov.sk

podatelna.kpNR@genpro.gov.sk

 http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/bkrajska-prokuratura-v-nitreb-1a69.html

 

 

Generálna prokuratúra SR
 podateľňa - úradné hodiny ( 02/208 37 768, 595 32 768)

pondelok

8.00

15.00

utorok

8.00

15.00

streda

8.00

15.00

štvrtok

8.00

15.00

piatok

8.00

15.00

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam