Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Krajská prokuratúra Bratislava

Vajnorská 47
Bratislava - Nové Mesto
81256

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/208 36 111
Fax:  02/44258266

Úradné hodiny:

8:00 -16:00
8:00 -16:00
8:00 -16:00
8:00 -16:00
8:00 -16:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam