Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Krajská prokuratúra Košice

Mojmírova 5
Košice
041 62

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/681 61 11, 622 82 15
Fax:  055/678 82 04

 

 

 

 

 

 podateľňa - úradné hodiny

preberanie písomností

register trestov v režime na počkanie

    príjem žiadostí výdaj
pondelok

8.00 - 15.00

pondelok 

7.30  - 14.00

do 15.30

utorok

8.00 - 15.00

utorok 

7.30 - 14.00

do 15.30

streda 

8.00 - 15.00

streda

7.30 - 14.00

do 15.30

štvrtok

8.00 - 15.00

štvrtok

7.30 - 14.00

do 15.30

piatok

8.00 - 15.00

piatok 

7.30 - 13.30

do 14.30

 

 Kontakty na okresné prokuratúry:

 Okresná prokuratúra Košice I

http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-v-kosiciach-i-1b95.html

 Okresná prokuratúra Košice II

http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-v-kosiciach-ii-1b9f.html

 Okresná prokuratúra Košice – okolie

http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-v-kosiciach-okoli-1ba9.html

 Okresná prokuratúra Michalovce

http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-v-michalovciach-1bb3.html

 Okresná prokuratúra Rožňava

http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-v-roznave-1bbd.html

 Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves

http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-v-spisskej-novej-vsi-1bc7.html

Okresná prokuratúra Trebišov

http://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-v-trebisove-1bd1.html

 

Úradné hodiny:

8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam