Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Bayerova 8
Prešov
08001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/7724736
Fax:  051/7734045

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republiky

Panenská 4
Bratislava
81103

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54412167
Fax:  02/54411106

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Cablkova 3
Bratislava - Ružinov
82104

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/43415502
Fax:  02/43415503

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Hlavná 1
Prešov
080 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/75 62 601
Fax:  051/75 62 625

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Kresťanské zbory na Slovensku

Bystrická 20
Bratislava - Devínska Nová Ves
84107

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/64 77 52 37
Fax:  02/64 77 52 37

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Cirkev československá husitská na Slovensku

Konventná 11
Bratislava - Staré Mesto
81103

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54647087
Fax:  02/54647088

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Jókaiho 34
Komárno
84501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/77 01 826
Fax:  035/77 01 827

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike

Sládkovičova 11
Bratislava
811 06

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20 76 60 56
Fax:  02/20 76 60 56

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

Lazaretská 12
Bratislava
811 08

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/55 00 250
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Palisády 46
Bratislava
811 06

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59 20 12 20
Fax:  02/54 43 05 00

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Nábr. gen. L. Svobodu 24
Bratislava - Staré Mesto
81102

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54433591
Fax:  02/54433591

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Starokatolícka cirkev na Slovensku

Chrenovská 15
Nitra
94901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6531091
Fax:  037/6531091

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Panenská 10
Bratislava
81103

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54414468
Fax:  02/54414468

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

Kapitulská 11
Bratislava
81499

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59 20 65 01
Fax:  02/59 20 65 55

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Apoštolská cirkev na Slovensku

Sreznevského 2
Bratislava - Nové Mesto
83103

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0948/59 25 62
Fax:  02/44 25 09 13

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Súľovská 2
Bratislava - Ružinov
82105

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/43421145
Fax:  02/43421145

Úradné hodiny:

10:00-14:00
8:00-16:00
8:00-16:00
10:00-14:00
8:00-16:00

Úradné hodiny

Cirkev bratská v Slovenskej republike

Cukrová 14
Bratislava
81108

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/54432586
Fax:  036/54432586

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

Pekná cesta 17
Bratislava - Rača
83152

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/49107611
Fax:  02/49107600

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam