Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti

Panská 41
Bratislava 1
815 39

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54431308 - vrátnica, 02/54434986 - sekretariát
Fax:  02/20467219

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12
Bratislava 1
831 57

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/52963276, 02/20487102,103 - sekretariát
Fax:  02/52931571

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Divadlo Nová scéna

Živnostenská 1
Bratislava 1
812 14

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20488200 - vrátnica, 02/20488100,101 - sekretariát
Fax:  02/52961431

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Hudobné centrum

Michalská 10
Bratislava 1
815 36

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20470111
Fax:  02/52964563

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Múzeum SNP

Kapitulská 23
Banská Bystrica
975 59

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4123258-9, 2451101-sekretariát
Fax:  048/4123716

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12
Bratislava 1
812 34

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20471202
Fax:  02/59214218

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most č. 6,
Bratislava
814 06

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20464101, 02/20464105 - sekretariát
Fax:  02/54775844

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská filharmónia

Medená 3
Bratislava 1
816 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54435413, 02/20475218 - sekretariát
Fax:  02/54435956

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Štúrova 36
Levoča
054 66

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/2451202 - sekretariát
Fax:  053/4513648

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská národná galéria

Riečna 1
Bratislava 1
815 13

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54432081-2, 02/20476100 - sekretariát
Fax:  02/54430793, 54433971

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská národná knižnica

Nám. J.C.Hronského 1
Martin 1
036 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/2451131- sekretariát, 043/2451200
Fax:  043/4301802

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenská ústredná hvezdáreň

Komárňanská 134
Hurbanovo
947 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/2451101-2 - sekretariát
Fax:  035/7603487

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12,
Bratislava 1
814 99

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20477311
Fax:  02/52931838, 52931564

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17
Bratislava 1
819 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/204 72 101 - sekretariát, 02/204 72 111 - vrátnica
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20469114 - sekretariát
Fax:  02/52966653

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenské technické múzeum

Hlavná 88
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/2451111 - sekretariát
Fax:  055/6225965

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenský filmový ústav

Grosslingova 32
Bratislava 1
811 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57101501 - spojovateľ, 02/57101503 - sekretariát
Fax:  02/52963461

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31
Bratislava
853 08

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20478 235 - sekretariát
Fax:  02/20478 280

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátna filharmónia Košice

 Moyzesova 66
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6224509
Fax:  055/2453119

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátna opera

Národná 11
Banská Bystrica
974 73

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/2457101 - ústredňa
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  48/4155111, 048/4710769
Fax:  048/4124096

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  48/4155111, 048/4710769
Fax:  048/4124096

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10
Košice
042 30

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/2454126
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Hlavná  99
Prešov
081 89

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/2451101
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátne divadlo Košice

Hlavná 58
Košice
042 77

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/2452200
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Štátny komorný orchester Žilina

Dolný val 47
Žilina
011 28

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/2451113
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Mostová 8
Bratislava
811 02

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20474102
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6
Bratislava
811 02

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20486103 - sekretariát
Fax:  02/20486100

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Univerzitná knižnica v Bratislave

Michalská 1
Bratislava
814 17

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20466224 - sekretariát
Fax:  02/54434246

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Obchodná 64
Bratislava
816 11

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/52731349 - sekretariát
Fax:  02/52731349

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam