Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný súd

Okresný súd Martin

E. B. Lukáča 2A
Martin
03661

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4008401
Fax:  043/4008333

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Poprad

Štefánikova 100
Poprad
05801

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/7862111
Fax:  052/7724046

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Žiar nad Hronom

Nám. Matice slovenskej 5/1
Žiar nad Hronom
96535

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6738930, 6738910
Fax:  045/6734650

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Ružomberok

Dončova 8
Ružomberok
03401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/4322390, 4327471
Fax:  044/4327474

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Bardejov

Partizánska 1
Bardejov
08575

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/4722091, 4722092
Fax:  054/4724331

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Bratislava IV

Saratovská 1/A
Bratislava - Dúbravka
84454

GPS (lat;lon): ;
Tel.:   +421288814200
Fax:  +421288814191

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30

Úradné hodiny

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova 1/2
Považská Bystrica
01733

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4326838, 4325955
Fax:  042/4326854

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Rožňava

Nám. 1. mája 1
Rožňava
04880

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/7324246, 7324247
Fax:  058/7343687

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Revúca

Ul. SNP 539/1
Revúca
050 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/7877500
Fax:  058/4882010

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Lučenec

Dr. Herza 14
Lučenec
98437

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4325866, 4321766
Fax:  047/4324563

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Komárno

Pohraničná 6
Komárno
94535

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7701767, 7701728
Fax:  035/7701724

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Trebišov

Nám. mieru 638
Trebišov
07501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6722321, 6722335, 6713111
Fax:  056/6725597

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Rimavská Sobota

Jesenského 2
Rimavská Sobota
97901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/5631141, 5631142
Fax:  047/5624103

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Prievidza

Švéniho 5
Prievidza
97172

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/5422022, 5422023
Fax:  046/5423501

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Nové Zámky

Rákocziho 15
Nové Zámky
94016

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/6400380, 6400381, 6400400
Fax:  035/6401763

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Čadca

17. Novembra 1256
Čadca
02221

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/4331590, 4331591, 4331592, 4331593
Fax:  041/4331594

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Zvolen

J.Kozáčeka 19
Zvolen
96068

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5333131, 5335711
Fax:  045/5331851

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Košice II

Štúrova 29
Košice - Staré Mesto
04151

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/7269111
Fax:  055/7269520

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Michalovce

Nám. slobody 11
Michalovce
07180

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6872111
Fax:  056/6872159

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Košice I

Štúrova 29
Košice - Staré Mesto
04151

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/7269111
Fax:  055/7269420

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Trnava

Hlavná 49
Trnava
91783

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/5913511
Fax:  033/5511443

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Nitra

Štúrova 9
Nitra
94968

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6525221, 6525222, 7417500
Fax:  037/6526633

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Pezinok

M. R. Štefánika 40
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/6413238
Fax:  033/6413234

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Veľký Krtíš

SNP 714/2
Veľký Krtíš
99014

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4831015, 4831086
Fax:  047/4831473

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Trenčín

Piaristická 27
Trenčín
91180

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/6561111
Fax:  032/6528116

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Humenné

Laborecká 17
Humenné
06634

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/7865201
Fax:  057/7752756

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Žilina

Hviezdoslavova 28
Žilina
01059

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/5679111
Fax:  041/5679270

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Kežmarok

Ul. Trhovište 16
Kežmarok
06001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/4525080, 4525082, 4525546
Fax:  052/4525081

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Bratislava III

Nám. Biely kríž 7
Bratislava - Nové Mesto
83250

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421288813111
Fax:  +421288813191

Úradné hodiny:

8:00 - 16:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:30
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný súd Piešťany

Vážska ul. 28
Piešťany
921 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/7622217
Fax:  033/7622067

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Košice - okolie

Štúrova 29
Košice - Staré Mesto
04151

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/7269111
Fax:  055/7269620

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Banská Bystrica

Skuteckého 28
Banská Bystrica
97559

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421488861198, +421488861559 - pracovisko upomínacieho a exekučného konania
Fax:  +421488861191

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 13:00
08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 13:00

Úradné hodiny

Okresný súd Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 874
Vranov nad Topľou
09332

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/4421311, 4421664
Fax:  057/4421312

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Bratislava II

Drieňová 5
Bratislava - Ružinov
82702

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421288812111
Fax:  +421288812222

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 14:30
8:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný súd Topoľčany

M. R. Štefánika 55
Topoľčany
95515

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/5369111
Fax:  038/5327702

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Levice

Kalvínske nám. 7
Levice
93431

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/6350922
Fax:  036/6222214

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Brezno

Kuzmányho 4
Brezno
97701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/6115280, 6114516, 6111804
Fax:  048/6111803

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Galanta

Mierové nám. 1
Galanta
92423

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7802121, 22, 23
Fax:  031/7803459

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Malacky

Mierové nám. č. 10
Malacky
901 11

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421348816180
Fax:  +421348816191

Úradné hodiny:

07.30 hod. - 17.00 hod.
07.30 hod. - 16.00 hod.
07.30 hod. - 16.00 hod.
07.30 hod. - 16.00 hod.
07.30 hod. - 15.00 hod.

Úradné hodiny

Okresný súd Svidník

Sov. hrdinov 200/35
Svidník
08901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/7521241, 7521242
Fax:  054/7522184

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 37
Nové Mesto nad Váhom
915 19

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/7745250
Fax:  032/7710231

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Spišská Nová Ves

Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
05280

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4171111
Fax:  053/4424537

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10
Bratislava - Staré Mesto
81244

GPS (lat;lon): ;
Tel.:   +421288810112
Fax:  +421288811192

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 15:00

Úradné hodiny

Okresný súd Skalica

Nám. Slobody 15
Skalica
909 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6585211
Fax:  034/6585207

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12
Bratislava - Petržalka
85238

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/63811378, 63811422
Fax:  02/63825828

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Dunajská Streda

Alžbetínske nám. 8
Dunajská Streda
92927

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5905110
Fax:  031/5527908

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Stará Ľubovňa

17. novembra 30
Stará Ľubovňa
06427

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/7878611
Fax:  052/7878613

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Dolný Kubín

Radlinského 36
Dolný Kubín
02625

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5862281, 5862282
Fax:  043/5863126

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Námestovo

Nám. A. Bernoláka 381/4
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5502111
Fax:  043/5321436

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Bánovce nad Bebravou

Hollého 3
Bánovce nad Bebravou
957 75

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/76265111
Fax:  038/7626557

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Prešov

Grešova 3
Prešov
08042

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/7722774
Fax:  051/7732359

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Liptovský Mikuláš

Tomášikova 5
Liptovský Mikuláš
03133

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/5523115, 5522021
Fax:  044/5514041

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Partizánske

1. mája 225/4
Partizánske
958 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/74778111
Fax:  038/7477845

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný súd Senica

Nám. Oslobodenia 1
Senica
90530

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6908411
Fax:  034/6513803

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam