Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Prislúchajúce inštitúcie:

Krajský súd

Krajský súd v Prešove

Hlavná 22
Prešov
08001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/7094111
Fax:  051/7094284

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Krajský súd v Nitre

Štúrova 9
Nitra
95048

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421378840111
Fax:  +421378840878

Úradné hodiny:

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00

Úradné hodiny

Krajský súd v Trenčíne

Nám. sv. Anny 28
Trenčín
91150

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/6572811
Fax:  032/6582342

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Krajský súd v Košiciach

Štúrova 29
Košice - Staré Mesto
04151

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/7269111
Fax:  055/7269221

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Krajský súd v Žiline

Orolská 3
Žilina
01001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/5626356, 357, 363, 5626367, 368
Fax:  041/5626355

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Krajský súd v Banskej Bystrici

Komenského 12
Banská Bystrica
97487

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4125326, 27, 28, 29, 30, 4152441, 42
Fax:  048/4124976

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10
Bratislava - Staré Mesto
81366

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421288810111
Fax:  +421288810168

Úradné hodiny:

8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:00

Úradné hodiny

Krajský súd v Trnave

Vajanského 2
Trnava
91870

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/5511057
Fax:  033/5512662

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam