Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Prislúchajúce inštitúcie:

Najvyšší súd SR

Župné námestie 13
Bratislava
814 90

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 323 04 102, +421 2 323 04 660
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
08:00 - 11:30 / 12:00 - 13:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam