Ústredný portál verejnej správy

Ústredný portál - najčastejšie otázky a odpovede

1. Pomocou akého operačného systému je možné prihlásiť sa na ústredný portál?
2. Cez aké internetové prehliadače je možné využívať elektronické služby sprístupnené cez ústredný portál?
3. Ako postupovať pri prihlásení sa na portál prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom?
4. Ako postupovať v prípade, že sa neviem na portál prihlásiť?
5. Ako postupovať v prípade, že sa stránka ústredného portálu nezobrazuje korektne?
6. Vo Win XP po vložení občianskeho preukazu s čipom do čítačky nevyskočí okno na zadanie bezpečnostného osobného kódu
    (tak ako pri Win 7, 8), ako mám     postupovať?

1. Pomocou akého operačného systému je možné prihlásiť sa na ústredný portál?

Momentálne sa môžete prihlásiť na portál (do elektronickej schránky) cez aplikáciu eID klient prostredníctvom operačného systému Windows XP, 7, 8, 10; MAC OSX 10.x.x; Linux (Mint, Ubuntu, Debian).

2. Cez aké internetové prehliadače je možné využívať elektronické služby sprístupnené cez ústredný portál?

V súčasnosti je možné využívať elektronické služby portálu prostredníctvom internetového prehliadača Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a Opera. Pri niektorých službách môže však orgán verejnej moci (prijímateľ elektronického podania) vyžadovať použitie konkrétneho prehliadača. Napr. pri vybraných službách živnostenského registra, ktoré vyžadujú podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom, je potrebné použiť Internet Explorer.

3. Ako postupovať pri prihlásení sa na portál prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom?

Na prihlásenie kliknite na funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky (prihlasovací panel). Ďalej postupujte podľa Návodu na prihlásenie sa na portál a do elektronickej schránky [.pdf, 704.6 kB]

4. Ako postupovať v prípade, že sa neviem na portál prihlásiť?

V prípade, že ste majiteľom občianskeho preukazu s čipom a máte správne inštalované softvérové aplikácie eID klient a aplikáciu pre čítačku karty a váš problém s prihlásením sa na portál pretrváva, kontaktujte naše Ústredné kontaktné centrum prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle 02/35803083 v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase od 8.00 h do 18.00 h. a v stredu až do 21.00 h.

5. Ako postupovať v prípade, že sa stránka ústredného portálu nezobrazuje korektne?

Na odstránenie popísaného problému je potrebné urobiť zmeny v nastaveniach vášho internetového prehliadača – vymazať tzv. súbory cookies. Postupujte, prosím, podľa nasledujúceho návodu.

6. Vo Win XP po vložení občianskeho preukazu s čipom do čítačky nevyskočí okno na zadanie bezpečnostného osobného kódu (tak ako pri Win 7, 8), ako mám postupovať?

Vo Win XP sa nezobrazuje okno na zadanie bezpečnostného osobného kódu automaticky. Okno na zadanie bezpečnostného osobného kódu sa zobrazí až pri samotnom kliknutí na funkciu „Prihlásiť sa na portál“.

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2014